Na poziv i u organizaciji Eurofound-a, CEDEFOP-a, Europske agencije za okoliš (EEA) i Europske trening fondacije (ETF), po prvi put zajedno sa predstavnicima članica Europske unije, na tripartitnom seminaru razmjene sudjelovali su i predstavnici zemalja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji.

Krajem svibnja je u Bruxelles-u u Europskom ekonomskom i socijalnom vijeću (EESC) održan seminar na temu socijalnog dijaloga u procesima zelene pravedne tranzicije, plana Europske unije za zeleniju i pravedniju Europu i dostizanje klimatskih ciljeva. Predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije  učili su  i usvajali metode i alate za provedbu socijalnog dijaloga kod donošenja politika vezanih uz zaštitu okoliša, klimatske promjene i tranzicijske procese. Na seminaru su sudjelovali predstavnici tri ključna aktera u procesima socijalnog dijaloga: vlade, predstavnici  poslodavaca i zaposlenika. Osim sudjelovanja u socijalnom dijalogu na europskoj razini, sudionici su imali priliku sudjelovati u radu novo uspostavljene mreže te produbiti znanje  o primjeni socijalnog dijaloga u dostizanju ciljeva Europske zelene agende.  Izgradnja socijalnih partnerstava i razvoj vještina socijalnog dijaloga bila je u središtu interesa sudionika. Nastavak aktivnosti je planiran za kraj godine kada će imati priliku sudjelovati u aktivnostima zagovaranja, uspostavljanja i upravljanja centrima izvrsnosti za zelenu tranziciju.

Po pitanju Bosne i Hercegovine u ovim procesima, a u skladu sa Planom rasta za Zapadni Balkan i obvezama reformi ovog sektora, sudjelovala je predstavnica Ureda predsjednika Vlade Hercegbosanske županije Ivana Mišković. Tijekom seminara razmijenjena su mišljenja s kolegama iz regije ali i EU po pitanjima usklađivanja Direktiva EU o trgovini ugljikom i porijeklu proizvoda koji se uvoze u Uniju a  nisu posljedica krčenja šuma; o uspostavi mehanizma socijalnog dijaloga, razvoju vještina za provedbu okolišnih projekata ali i mnogim drugim temama koje su ujedno i naši zadaci u pretpristupnim pregovorima Bosne i Hercegovine i Europske unije.