Direkcija za europske integracije poziva sve zainteresirane da se prijave za pohađanje obuka u oblasti europskih integracija koje će se održati u prvom kvartalu 2023. godine. Vezano za metode izvedbe obuka, planirano je da sve obuke u prvom kvartalu 2023. godine budu održane uživo u Sarajevu i Brčkom.

Kalendar obuka koje će se održati u prvom kvartalu 2023. godine dostupan je na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7 (bosanski jezik)

https://www.dei.gov.ba/hr/obuke-hr-7 (hrvatski jezik)

https://www.dei.gov.ba/sr/obuke-sr-7 (srpski jezik)

Zainteresirani za sudjelovanje na planiranim obukama mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavniobrazaczaucescenawebinaru-2_1601557933.doc (prijavni obrazac na bosanskom jeziku)

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavni-obrazac-za-ucesce-na-webinaru-hr_1611670382.doc (prijavni obrazac na hrvatskom jeziku)

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavni-obrazac-za-ucesce-na-webinaru-s_1611670382.doc (prijavni obrazac na srpskom jeziku)

Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima, Direkciji se dostavlja faxom na broj 033/255-001, ili mailom na adresu DEIobuke@dei.gov.ba, do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen kao krajnji rok za prijavu.

Narednog radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje na web stranici Direkcije bit će objavljen dnevni red obuke i lista polaznika čije su prijave prihvaćene. Dnevni red i lista polaznika svake konkretne obuke bit će dostupna na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/bs/lista-polaznika (bosanski  jezik)

https://www.dei.gov.ba/hr/lista-polaznika (hrvatski jezik)

https://www.dei.gov.ba/sr/lista-polaznika (srpski jezik)

U slučaju spriječenosti da nazočite obuci polaznik je dužan o tome obavijestiti Direkciju pismeno, na isti način na koji je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave na obuku, i to najkasnije do 12 sati radnog dana koji prethodi obuci. U obavijesti kojim se otkazuje sudjelovanje mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovoditelju koji je odobrio pohađanje obuke.

Napominjemo da Direkcija realizira obuke u skladu s odredbama Odluke o obukama u oblasti evropskih integracija (“Sl. Glasnik BiH”, br. 50/18 i 16/20). Za dodatna pitanja možete kontaktirati telefon broj: 033/255-377 ili upit poslati na adresu DEIobuke@dei.gov.ba.