U rasporedu i planu obuka drugog kvartala 2024. godine, Direkcija za europske integracije organizira   obuku ,,Komuniciranje o procesu europskih integracija”, koja će se održati 5. lipnja 2024. godine u Livnu.

Ova obuka naglasak stavlja na disperziranu komunikaciju o integraciji u EU, što je posao svih institucija i čimbenika u društvu. Komuniciranje o integraciji u EU je dioba i razmjena informacija, te odašiljanje i primanje poruka koje se odnose, ali ne isključivo, na ispunjenje kriterija za članstvo u EU, aktivnosti institucija u BiH u procesu integriranja, otklanjanje stereotipa i rušenje mitova o članstvu u EU.

Cilj je osposobiti polaznike da u svakodnevnom radu prepoznaju teme za komuniciranje o integraciji u EU,  upoznati ih s potrebom i vrijednostima komunikacije o integraciji u EU, unaprijediti znanje o najboljim komunikacijskim praksama o integraciji u EU i upoznati s koristima digitalne komunikacije.

Obuka je namijenjena članovima tijela u sustavu koordinacije procesa europskih integracija i ostalih struktura uspostavljenih za potrebe procesa europskih integracija, državnim službenicima koji obavljaju poslove koordinacije procesa pridruživanja BiH EU, znanstvenim i stručnim radnicima, studentima dodiplomskih, poslijediplomskih i doktorskih studija u područuju europskih integracija, novinarima, predstavnicima nevladinih organizacija, zaposlenima u javnim poduzećima, kao i nezaposlenim osobama.Na obukama također mogu
sudjelovati i profesori i nastavnici strukovnih skola te srednjoškolci koje ova tema zanima.

 Zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na linku. Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima Direkciji se dostavlja na e-mail adresu:  DEIobuke@dei.gov.ba, zaključno do 31. svibnja 2024. godine.