Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja
i zaštite okoliša, dr.sc.  Hikmet Hodžić, potpisao ugovore s korisnicima namjenskih  sredstava
Naknade za zaštitu okoliša za 2023. godinu, u ukupnom iznosu od  432.255,64 KM.
Radi se o namjenskim sredstvima koja se uplaćuju Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH a zatim se
raspoređuju između Federacije i Županija u odnosu: Federacija BiH 30% – Županije 70%, kao
naknada od pravnih i fizičkih osoba zagađivača i korisnika okoliša pri registraciji motornih vozila.
Ove godine, nakon konzultacija s potencijalnim korisnicima, navedena sredstva usmjerena su na
sufinanciranje i implementaciju projekata i programa upravljanja otpadom s naglaskom na poboljšanje
usluga prikupljanja otpada i povećanje stupnja recikliranja te poboljšanja u oblasti komunalne
infrastrukture.
Temeljem Javnog poziva a sukladno Pravilniku o utvrđivanju uvjeta za provođenje Javnog poziva,
odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenja namjenskog korištenja sredstava iz
Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH,  te Odluke Vlade Hercegbosanske županije o davanju
suglasnosti na Program raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša,
sredstva su raspodijeljena na 10 korisnika i 10 projekata, među kojima su zastupljene jedinice
lokalne samouprave, javna komunalna poduzeća, privatna poduzeća, dom zdravlja i srednja škola.
Sklopljenim ugovorima je utvrđen iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih
sredstava, vremenski rok za realizaciju projekata/programa, način plaćanja i kontrole namjenskog
korištenja dodijeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obveze.