U Upravi Hrvatskih šuma u Zagrebu u srijedu 14. studenog 2018. godine  potpisan je  predpartnerski ugovor o suradnji na pripremi i prijavi projekta prekogranične suradnje. Hrvatske šume, ŠGD Hercegbosanske šume, Šume Crne Gore, Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo  HNŽ, Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije i Institut za razvoj i međunarodne odnose partneri su na 2. Poziv programa INTERREG IPA CBC Hrvatska, BiH i Crna Gora na projektu zaštite prirode i sprječavanja šumskih požara u prekograničnom području ove tri zemlje.

U ime Hercegbosanske županije ugovor su potpisali direktor Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije, mr.sc Željko Marijan i direktor ŠGD Hercegbosanske županije, Branko Ivković. Ugovor se odnosi na suradnju između 6 projektnih partnera iz tri države, a riječ je o Hrvatskim šumama kao nositeljima projekta i institutu za razvoj i međunarodne odnose iz Hrvatske, zatim Hercegbosanskim šumama, Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko- neretvanske županije te Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegbosanske županije iz Bosne i Hercegovine i Uprave za šume Crne Gore iz Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta za kojeg će se partneri prijaviti na poziv INTERREG-a je 2.200.000 eura. Ovo je još jedan projekt Hrvatskih šuma kojeg će prijaviti na 2. Poziv programa INTERREG IPA CBC Hrvatska, BiH i Crna Gora na projektu zaštite prirode i sprječavanja šumskih požara u prekograničnom području ove tri zemlje s rokom prijave do 20. prosinca 2018. godine.

Glavni cilj projekta je Promicanje i unaprjeđenje zaštite okoliša i sprječavanje rizika od šumskih požara kroz integriran šumarski i protupožarni menadžment u programskom prekograničnom području. Hrvatske šume s partnerima kroz aktivnosti u projektu planiraju uspostaviti mobilni i fiksni protupožarni videonadzor, osigurati opremu za PP zaštitu, izgraditi PP ceste u pograničnom području, uspostaviti i opremiti edu-info centar za OKFŠ i zaštitu šuma od požara u Muću, te osigurati web portal i GIS aplikaciju za šumske požare. Projektom će koordinirati Zoran Šunjić iz UŠP Split na čijem području će se projekt i provoditi, a kako je dio partnera već surađivao na projektu ForestEye, ne sumnjamo da će i Fireless Forest, ukoliko prođe stručnu evaluaciju, imati veliki uspjeh.