Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije upućuje ponovljeni Javni poziv za prijam i upis djece za općinu Livno u okviru realiziranja projekta „Povećajmo mogućnost djeci u BiH za rano učenje“.

Pravo na upis imaju djeca starosti od 4 do 6 godina (2011. i 2012. godište), a prednost prilikom upisa imaju djeca s poteškoćama u razvoju i djeca iz obitelji u stanju socijalne potrebe.

Upis i prijam djece je besplatan.

U okviru navedenog projekta boravka s djecom realizirat će se odgojno – obrazovni rad. Program se realizira u trajanju od 6 mjeseci, 4 radna dana u tjednu u dnevnom trajanju od 3 sata (ukupno 300 sati) na sljedećim lokacijama:

1. Dječji vrtić „Pčelice“ Livno i osnovne škole na području Općine Livno (uključujući i područne osnovne škole).

Ovaj Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objave. Prijave za upis djece dostavljaju se u Dječji vrtić „Pčelice“ Livno i u osnovne škole na području općine Livno (uključujući i područne osnovne škole), najkasnije do 4. studenog 2016. godine.

Javni poziv preuzmite OVDJE, a prijavni obrazac za upis djeteta u projekt OVDJE ili u rubrici Javni pozivi.