Žalbe na rezultate natječaja

0
0

Poštovani,

Kada će na red doći žalbe na rezultate od zadnjeg natječaja za prijem vježbenika u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih? Da li će se i to odužiti i prekršiti sve rokove kao i sve vezano za natječaj do sada?
Unaprijed hvala na odgovoru!

  • Pitanje postavio/la Marin Mihaljević prije 2 godine
0
0

Poštovani,

Žalbe izjavljene na obavijesti o rezultatima Javnog natječaja za prijem vježbenika u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije rješava Žalbeno vijeće Vlade Hercegbosanske županije.

Odredbama članka 14. Uredbe o ustrojstvu, načinu rada, kriterijima za izbor žalbenog vijeća Vlade Hercegbosanske županije propisano je da Žalbeno vijeće odluku donosi najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema žalbe, a u iznimno složenim predmetima  u  roku  od 60 (šezdeset)  dana  od  dana  prijema  žalbe. Odluke se nakon donošenja otpremaju  žalitelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njihovog donošenja.

Odgovor je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

 

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.