Vježbenik VSS datum intervjua

0
0

Poštovani,
konkurirala sam za izbor vježbenika VSS na poziciji profesor razredne nastave objavljenog 25.06.2018. godine. Da li mi možete reći gdje mogu pronaći obavijest o datumu intervjua i hoću li se naći na listi za intervju?
Srdačan pozdrav!

  • Pitanje postavio/la Veselina Radić prije 2 godine
0
0

Poštovani,

Agencija za državnu službu F BIH utvrđuje jesu li prijave potpune, pravovremene i uredne te nakon toga rukovoditelj tijela državne službe dužan je u roku od (15) petnaest dana od dana prijema liste kandidata koju dostavlja Agencija za državnu službu, putem posebnog povjerenstva izvršiti bodovanje  kandidata s liste po slijedećim kriterijima:

  1. trajanje nezaposlenosti nakon stjecanja diplome visoke stručne spreme, prema evidenciji nadležne službe za zapošljavanje;
  2. prosjek ocjena završenog studija;
  3. rezultati ostvareni  putem  intervjua s kandidatom

S kandidatima se provodi intervju. Dakle, Vi ćete biti pozvani na intervju ukoliko Vaša prijava bude uredna, potpuna i pravovremena. Intervju se provodi po proceduri i kriterijima utvrđenim Uredbom Vlade HBŽ, s tim da se u intervjuu kandidatu može dodijeliti najviše devet (9) bodova.

Kriteriji za provođenje intervjua su: motiviranost za rad u tijelu državne službe, komunikativnost, poznavanje općih informacija o radu, nadležnosti i poslovima tijela državne službe koju se vježbenik prima.

Nakon provedenoga postupka Rukovoditelj tijela državne službe dužan je sačiniti konačnu listu kandidata i objaviti  je na oglasnoj ploči Vlade Hercegbosanska županije.

Za  vježbenika  se  prima  kandidat  s  najvećim brojem bodova. O  ostvarenom  redoslijedu,  broju  bodova na  listi  kandidata  i  izvršenom  izboru  vježbenika,  rukovoditelj  tijela  državne  službe  pismeno  obavještava sve kandidate koji se nalaze na listi u roku od deset (10) dana od objave konačne liste.

Odgovor je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

 

 

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.