Objašnjenje Zakona

0
0

Čitajući zakon totalno sam zbunjen! Molim Vas pojasnite mi imam li ja pravo, čekajući prekršajni nalog, da saobraćajnu novčanu kaznu ( prekoračenje brzine ) kazna oko 400 KM zamijenim za ˝radom za opće dobro˝ jer nisam u mogućnosti novčano isplatit ili pak da odležim u ćeliji?

  • Pitanje postavio/la Zdenko Marusic prije 3 godine
0
0

Poštovani,

odredbe Zakona o prekršajima F BiH (Službene novine F BiH broj 63/14) vezane za zamjenu plaćanja novčane kazne za obavljanje poslova za opće dobro ili poslova za dobro lokalne zajednice, regulirane su u članku 105. gdje je u stavku (1) između ostalog navedeno sljedeće: „kažnjenik koji u roku ne plati u potpunosti ili djelomično novčanu kaznu koja mu je određena rješenjem o prekršaju ili prekršajnim nalogom biti će prinuđen na plaćanje određivanjem lišavanja sobode, ako sud smatra da je to jedini razuman i učinkovit način koji će primorati kažnjenika da plati iznos na koji je obavezan…“

U stavku (5) nadalje navedeno je slijedeće „prije početka izvršenja rješenja o lišavanju slobode kažnjenik može sudu predložiti da obavlja poslove za opće dobro ili poslove za dobro lokalne zajednice kao zamjenu za plaćanje novčane kazne…“
Dakle, detaljnije i preciznije objašnjenje vezano za navedeno je regulirano u članku 105.

Napominjemo, da odgovor na pitanje iz vašeg akta je u nadležnosti suda kod kojeg se postupak vodi, kao i postupak rješavanja istog. Pitanje nije precizno postavljeno, a u njemu se navodi „čekajući prekršajni nalog“ dakle može se zaključiti da osoba još nije dobila prekršajni nalog. Dakle, osobi da bi poduzela bilo što od gore navedenog, mora se izdati prekršajni nalog i isti se mora evidentirati u registru novčanih kazni.

Odgovor je iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.