Rezultati natječaja

0
0

Poštovani,

Obraćam Vam se s pitanjem kad se mogu očekivati rezultati natječaja objavljenog za pripravnike visoke stručne spreme i da li će biti objavljeni na sajtu vlade ili agencije?
S poštovanjem

  • Pitanje postavio/la Petar Damjanovic prije 4 godine
0
0

Poštovani,

Rukovoditelj tijela državne službe je dužan u roku od (15) petnaest dana od dana prijema liste kandidata koju dostavlja  Agencija za državnu službu, putem posebnog povjerenstva izvršiti bodovanje kandidata s liste po slijedećim kriterijima:

  1. Trajanje nezaposlenosti nakon stjecanja diplome visoke stručne spreme, prema evidenciji nadležne službe za zapošljavanje;
  2. Prosjek ocjena završenog studija;
  3. Rezultati ostvareni putem intervjua s kandidatom.

S kandidatima se provodi intervju. Dakle, Vi ćete uskoro biti pozvani na intervju koji se provodi po proceduri i kriterijima utvrđenim Uredbom Vlade HBŽ, s tim da se u intervjuu kandidatu može dodijeliti najviše devet (9) bodova.

Kriteriji za provođenje intervjua su: motiviranost za rad u tijelu državne službe, komunikativnost, poznavanje općih informacija o radu, nadležnosti i poslovima tijela državne službe u koju se vježbenik prima.

Nakon provedenoga postupka Rukovoditelj tijela državne službe dužan je sačiniti konačnu listu kandidata i objaviti je na oglasnoj ploči Vlade Hercegbosanske županije. Za vježbenika se prima kandidat s najvećim brojem bodova. O ostvarenom redoslijedu , broju bodova na listi kandidata i izvršenom izboru vježbenika, rukovoditelj tijela državne službe pismeno obavještava sve kandidate koji se nalaze na listi u roku od deset (10) dana od objave konačne liste.

Odgovor je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.