Natječaj

0
0

Poštovanje,

Kada se mogu očekivati rezultati natječaja za pripravnike sa srednjom stručnom spremom?

Hvala

  • Pitanje postavio/la ivan dzeko prije 4 godine
0
0

Javni oglas za upošljavanje osoba bez radnog iskustva – vježbenika srednje stručne spreme u Hercegbosanskoj županiji, broj: 09-01-34-207.3/16 od 7.12.2016. godine, objavljen je dana 8. prosinca 2016. godine u Nezavisnim novinama i Dnevnom listu, te na web stranici Vlade Hercegbosanske županije.

            Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa koje Rješenjem imenuje Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, ima zadatak, sadržan u odredbama članka 86. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“Narodne novine HBŽ” broj: 1/14 i 5/16 ), tj. da razmotri sve prijave podnesene na Javni oglas i utvrdi  listu kandidata koji ispunjavaju sve uvjete oglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju uvjete oglasa o čemu sastavlja zapisnik i dostavlja ga rukovoditelju tijela državne službe. Lista se utvrđuje prema svim činjenicama koje su tražene javnim oglasom.

Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa okončalo je zadatak i sačinjena je Lista kandidata koji ispunjavaju sve uvjete javnog oglasa i Lista kandidata koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa.

S obzirom da je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji propisano da rukovoditelj tijela državne službe bira kandidate s liste kandidata koji ispunjavaju sve uvjete oglasa, čim se izvrši odabir kandidata svi sudionici javnog oglasa će biti pismeno obaviješteni.

Točan datum početka obavljanja vježbeničkog staža nije moguće dati s obzirom da Proračun Hercegbosanske županije za 2017. godinu nije stupio na snagu jer se vodi spor pred Ustavnim sudom u svezi zaštite vitalnih nacionalnih interesa.

Odgovor je iz Ministarstva, rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

 

 

 

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.