Poticaj za poduzeća

0
0

Poštovani,

neslužbeno sam dobio informaciju da su neka poduzeća dobili poticaj za razvoj od Vlade HBŽ, pa bih vas
zamolio da mi proslijedite ili javno objavite koja su poduzeća dobili poticaj, koji iznos i po kojim kriterijima se vršila dodjela.

S poštovanjem Marko Bagarić

  • Pitanje postavio/la Marko Bagarić prije 5 godina
0
0

Ministarstvu gospodarstva su na osnovu usvojenog Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu, koji je usvojen na Skupštini HBŽ dana 16.04.2015. godine, na ekonomskom kodu 614413 „poticaj industrijskoj proizvodnji, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu i subvencija kamata“ predviđena sredstva u iznosu od 350.000,00 KM (Proračun Hercegbosanske županije za 2015. godinu „Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 3/15).

U skladu sa zakonskom procedurom ministarstvo je na osnovu Programa potpore sektorima prerađivačke industrije sa kriterijima za 2015. godinu usvojenog na sjednici Vlade dana 09.07.2015. godine (Odluka o usvajanju Programa potpore sektorima prerađivačke industrije sa kriterijima za 2015. godinu „Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 5/15) raspisala Javni poziv dana 22.07.2015. godine, te isti objavila na web stranici Vlade HBŽ u rubrici aktivni natječaji.

Putem tel/fax/e-mail obaviještene su sve općine na području HBŽ da isti objave u medijima, oglase na oglasnim pločama lokalnih organa uprave, te putem e-maila obavijeste sve poduzetnike i obrtnike na području svojih općina.

Nakon zaprimljenih zahtjeva za poticaje formirana je stručna komisija – Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa potpore sektorima  prerađivačke industrije sa kriterijima za 2015. godinu koja je pristupila obradi zahtjeva.

Izvještaj Povjerenstva i Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava iz Programa potpore sektorima prerađivačke industrije sa kriterijima za 2015. godinu su upućeni na razmatranje na sjednicu Vlade HBŽ održane dana  05.11.2015. godine na kojoj je jednoglasno usvojena (Odluka o raspodjeli sredstava iz Programa potpore sektorima prerađivačke industrije sa kriterijima za 2015. godinu „Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 7/15).

Odgovor je iz Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.