Pitanje

0
0

Poštovani,

Može li pacijent iz Doma zdravlja Livno uzeti svoj zdravstveni karton i premjestit se u Timislavgrad, jer ovi u Livnu ne služe nama pacijentima već samo sebi i svojim bližima?

Lijep pozdrav

  • Pitanje postavio/la Bozica karaca prije 1 godina
0
0

Poštovani

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 46/10 i 75/13); propisano je da se u cilju osiguranja potrebne dostupnosti zdravstvene zaštite, primarna zdravstvena zaštita organizira tako da je korisnicima dostupna u općini njihovog prebivališta.

Primarna zdravstvena zaštite organizirana je u općini Livno kroz zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja Livno. Iz navedenog je razvidno da pacijent može ostvariti zdravstvenu zaštitu u mjestu prebivališta.

Ukoliko pacijent nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom može podnijeti prigovor.

Naime, Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10) propisano je da pacijent kome je uskraćeno pravo na  zdravstvenu  zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, odnosno postupkom zdravstvenog ili drugog djelatnika zdravstvene ustanove, može   podnijeti prigovor ravnatelju zdravstvene ustanove odnosno nositelju odobrenja za privatnu praksu. Prigovor se podnosi neposredno ili pisanim putem.

O podnijetom prigovoru pacijenta ravnatelj bez odlaganja pribavlja izjašnjenje  povjerenstva za prigovore  pacijenta zdravstvene ustanove iz čanka 62. ovog zakona, koje utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice iznijete u prigovoru, i to najkasnije u roku od tri dana od dana podnijetog prigovora. Izjašnjenje se dostavlja bez odlaganja ravnatelju zdravstvene ustanove. Ravnatelj zdravstvene ustanove, odnosno nositelj odobrenja za privatnu praksu, najkasnije u roku  sedam dana od dana podnošenja prigovora, donosi odluku.

Odgovor je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

 

 

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.