Osnivanje obrta i poduzeća

0
0

Lijep Vam pozdrav,

Trenutno provodim istraživanje o osnivanju poduzeća i obrta u svim županijama Federacije, a u svrhe pravljenja priručnika za mlade i ambiciozne osobe.

Zanimalo bi me, ukoliko mi možete odogovoriti koji su to koraci i točnije troškovi pri osnivanju poduzeća na području vaše županije kod svakog tog koraka (koliko koštaju takse i sl.)? Što više detalja i informacija, tim bolje 🙂

Unaprijed zahvaljujem,

Marko

  • Pitanje postavio/la Marko Rozić prije 5 godina
0
0

Za osnivanje društva ograničene odgovornosti za upis u sudski registar potrebno je dostaviti sljedeće:

– Popunjen obrazac prijave za registraciju sa svim podacima koji su predviđeni ovim obrascem (obrazac prijave se može dobiti u sudu),
– Ovjeren OP obrazac (obrazac potpisa) od strane nadležnog organa za ovjeru potpisa (u ovaj obrazac se deponira  potpis direktora, isti je priložen uz prijavu za registraciju),
– Osnivački akt društva (Odluka o osnivanju ako jedno lice osniva društvo, a ako dva ili više lica osniva društvo onda Ugovor o osnivanju, notarski obrađen),
– Potvrda banke o izvršenoj uplati kapitala u novcu,
– Ako se u kapital društva unose stvari i prava dostaviti nalaz ovlaštenog sudskog vještaka određene struke, ovisno o tome o kakvim se stvarima radi,
– Ako se unose nekretnine u temeljni kapital potrebno dostaviti izvod iz zemljišnih knjiga,
– Ako se unose vozila u temeljni kapital dostaviti ovjerene fotokopije saobraćajnih dozvola,
– Za ostale stvari dostaviti, ako se vode, izvode iz odgovarajućih registara,
– Uvjerenja iz registra novčanih kazni (prekršajni sud prema mjestu prebivališta) za osnivače ili lice ovlašteno za zastupanje,
– Porezno uvjerenje nadležne porezne uprave za osnivača društva.
– Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje, ukoliko nije imenovan osnivačkim aktom.

Za osnivača/osnivače društva ograničene odgovornosti:
Fizičke osobe:
+ za državljane BiH:
– fotokopija osobne karte,
– uvjerenje o prebivalištu u BiH (ne starije od 30 dana),
+ za strane državljane:
– fotokopija putovnice sa prijevodom od strane ovlaštenog sudskog tumača.
Pravne osobe:
– izvod iz registra kod kojeg se registrira pravno lice, sa prijevodom od strane ovlaštenog sudskog  tumača.
Za podnositelja prijave:
– kopija osobne iskaznice, putne isprave ili odgovarajuću prijavu od nadležnog organa unutarnjih poslova kojom se utvrđuje identitet.

Ukoliko je prijava za registraciju potpuna, odnosno ako je uz istu podnesena kompletna dokumentacija koju smo gore naveli, postupak registracije društva traje maksimalno tri dana. Troškovi registracije se naplaćuju sukladno Zakonu o sudskim pristojbama (Narodne novine HBŽ br:05/13), tarifni broj 20. pod 1., i to sudska pristojba u iznosu od 300,00 KM za osnivanje društva, te pod broj 5. za upis prava za vršenje vanjskotrgovinskog prometa iznos pristojbe je 300,00 KM sukladno tarifnom broju 19. pod 1.  za prijavu upisa u sudski registar iznos pristojbe je 50,00 KM, te tarifni broj 21. za objavu u Narodnim novinama HBŽ  50,00 KM, te za objavu u Službenim novinama FBiH pristojba iznosi 50,00 KM.

Odgovor je iz Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.