Odjava dječjeg doplatka

0
0

Poštovani,
pošto mi zbog preseljenja obitelji u inozemstvo prestaje pravo na dječji dodatak u HBŽ, zanima me na koji način ga mogu odjaviti?
Među dokumentima na Vašoj internetskoj stranici nisam pronašao ništa o tom pitanju odjave.

Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

  • Pitanje postavio/la Josip Sumanovic prije 2 godine
0
0

Poštovani,

Člankom 8. Odluke o doplatku za djecu („Narodne novine HBŽ broj: 2/18“) je regulirano:„Doplatak za djecu prestaje: navršavanjem petnaest (15) godina života djeteta,nastupanjem okolnosti koje uzrokuju prestanak prava i smrću djeteta“.

Člankom 7.  stavak 1. navedene  Odluke je propisano da o pravu na doplatak za djecu u prvom stupnju rješava Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije a stavkom 5. istog članka da je „Korisnik doplatka za djecu dužan je prijaviti svaku promjenu koja ima utjecaj na korištenje prava i to u roku od 15 dana od dana nastale promjene.“

Iz navedenog je razvidno da je korisnik prava na dječji doplatak dužan činjenicu preseljenja, odjave prebivališta ili bilo koju drugu činjenicu iz članka 8. ove Odluke a koja utječe na korištenje ili prestanak prava na dječji doplatak dužan prijaviti Zavodu za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije u roku od 15 dana od nastanka okolnosti.

Odgovor je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.