Nostrifikacija diplome

0
0

Poštovani, živim u Zenici, a završila sam Prehrambeno tehnološki fakultet u Osijeku i stekla zvanje magistra prehrambenog inžinjerstva. Molim Vas da mi odgovorite koja dokumenta mi trebaju da u Vašem Ministrastvu nostrificiram diplomu i da li će nakon dobijanja Rješenja ista važiti u cijeloj BiH.
Također me interesuje koliko košta nostrifikacija.
Unaprijed Vam se zahvaljujem i srdačan pozdrav.

  • Pitanje postavio/la Jelena Međugorac prije 5 godina
0
0

Za nostrifikaciju diplome iz Hrvatske potrebna je ovjerena preslika diplome. Zahtjev se popunjava u Ministarstvu. Postupak nostrifikacije iznosi 205 KM. Sukladno Zakonu o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 23/04.), te Zakonu o priznavanju javnih isprava u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 4/04.), Rješenje o nostrifikaciji je javna isprava. Shodno navedenim Zakonima priznaje se na cijelom području BiH.

S poštovanjem

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.