Neisplaćeni poticaj iz 2014. godine

0
0

Poštovani,

Da li će uopće biti isplaćen poticaj za 2014. godinu za uzgoj rasplodnih junica jer vidim da se u Programu utroška sredstava za 2017. godinu više i ne spominje?

  • Pitanje postavio/la Milena Bošnjak prije 3 godine
0
0

U 2014. godini Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije za sve zahtjeve za ostvarivanje prava na federalnu novčanu potporu za uzgoj rasplodnih junica, koji su ispunjavali propisane uvjete, dostavilo je obračun novčanih potpora Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koje je nadležno za isplatu istih.

U Programu novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017.godinu („Službene novine F BiH“, broj 24/17) predviđena su sredstva za nerealizirane zahtjeve klijenata iz prethodnog perioda po modelu poticaja proizvodnji, kojima zbog nedostatka sredstava ili vršenja naknadnih kontrola i provjera nije isplaćena novčana potpora, a potpunu informaciju o isplati novčane potpore možete zatražiti od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

S poštovanjem !

Odgovor je iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

 

 

 

 

 

 

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.