Natječaj za prijem vježbenika srednje stručne spreme

0
0

Poštovani.

Zanima me što je s natječajem za prijem vježbenika srednje stručne spreme. Kada ćemo biti obaviješteni o pozivu, jer sam dobio papir u 3 mjesecu da sam primljen. I od tog mjeseca nisam više dobio nikakvu obavijest.

  • Pitanje postavio/la Tomislav Kristo prije 3 godine
0
0

Javni oglas za upošljavanje osoba bez radnog iskustva – vježbenika srednje stručne spreme u Hercegbosanskoj županiji, broj: 09-01-34-207.3/16. od 7.12.2016.  godine, objavljen je dana 8. prosinca 2016. godine u Nezavisnim novinama i Dnevnom listu, te na web stranici Vlade Hercegbosanske županije.

Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa okončalo je zadatak i sačinjena je Lista kandidata koji ispunjavaju sve uvjete javnog oglasa i Lista kandidata koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa. Kandidatima koji su odabrani za obavljanje vježbeničkog staža poslana su rješenja o prijemu u radni odnos u svojstvu vježbenika, a ostalim sudionicima javnog oglasa poslane su pismene obavijesti.

Na obavijesti za Poziciju c) Vježbenik sa završenom srednjom školom – Elektrotehnika izjavljena je žalba te rješenja o prijemu u radni odnos u svojstvu vježbenika nisu postala izvršna.

O točnom datumu početka obavljanja vježbeničkog bit ćete pismeno obaviješteni kada se riješe žalbe za navedenu poziciju.

Odgovor je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske žuapanije

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.