Natječaj

0
0

Poštovani,

Postoji li ikakva mogućnost da ljudi dobiju rezultate natječaja za pripravnike sa srednjom stručnom spremom ove godine ? Natječaj je objavljen 8. prosinca.

  • Pitanje postavio/la Ivana Kovac prije 4 godine
0
0

Javni oglas za upošljavanje osoba bez radnog iskustva – vježbenika srednje stručne spreme u Hercegbosanskoj županiji, broj: 09-01-34-207.3/16 od 7.12.2016. godine, objavljen je dana 8. prosinca 2016. godine u Nezavisnim novinama i Dnevnom listu, te na web stranici Vlade Hercegbosanske županije.

Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa koje Rješenjem imenuje Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, ima zadatak, sadržan u odredbama članka 86. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“Narodne novine HBŽ” broj: 1/14 i 5/16 ), tj. da razmotri sve prijave podnesene na Javni oglas i utvrdi  listu kandidata koji ispunjavaju sve uvjete oglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju uvjete oglasa o čemu sastavlja zapisnik i dostavlja ga rukovoditelju tijela državne službe. Lista se utvrđuje prema svim činjenicama koje su tražene javnim oglasom.

Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa okončalo je zadatak i sačinjena je Lista kandidata koji ispunjavaju sve uvjete javnog oglasa i Lista kandidata koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa.

S obzirom da je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji propisano da rukovoditelj tijela državne službe bira kandidate s liste kandidata koji ispunjavaju sve uvjete oglasa, čim se izvrši odabir kandidata svi sudionici javnog oglasa će biti pismeno obaviješteni.

Točan datum početka obavljanja vježbeničkog staža nije moguće utvrditi jer je postupak odabira kandidata u tijeku. Ukoliko smatrate da odgovor nije kompletan i želite dodatna pojašnjenja možete se obratiti izravno u Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, u ured broj 9 ili ured broj 44, u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u ulici Stjepana II Kotromanića b.b. Livno.

Odgovor je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

 

 

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.