Natječaj

0
0

Poštovani,
Zanima me kada se mogu očekivati rezultati natječaja objavljenog za pripravnike visoke stručne spreme i da li ćemo biti obaviješteni o rezultatima?

Unaprijed hvala

  • Pitanje postavio/la Davor Barać prije 4 godine
0
0

Rukovoditelj tijela državne službe dužan je u roku od (15) petnaest dana od dana prijema liste kandidata koju dostavlja Agencija za državnu službu, putem posebnog povjerenstva izvršiti bodovanje kandidata s liste po slijedećim kriterijima:

  1. trajanje nezaposlenosti nakon stjecanja diplome visoke stručne spreme, prema evidenciji nadležne službe za zapošljavanje;
  2. prosjek ocjena završenog studija;
  3. rezultati ostvareni putem  intervjua s kandidatom.

S kandidatima se provodi intervju. Dakle, Vi ćete uskoro biti pozvani na intervju koji se provodi po proceduri i kriterijima utvrđenim Uredbom Vlade HBŽ, s tim da se u intervjuu kandidatu može dodijeliti najviše devet (9) bodova.

Kriteriji za provođenje intervjua su: motiviranost za rad u tijelu državne službe, komunikativnost, poznavanje općih informacija o radu, nadležnosti i poslovima tijela državne službe u koju se vježbenik prima.

Nakon provedenoga postupka Rukovoditelj tijela državne službe dužan je sačiniti konačnu listu kandidata i objaviti  je na oglasnoj ploči Vlade Hercegbosanske županije. Za  vježbenika  se  prima  kandidat  s  najvećim brojem bodova. O  ostvarenom  redoslijedu,  broju  bodova na  listi  kandidata i izvršenom  izboru  vježbenika, rukovoditelj tijela državne službe pismeno obavještava sve kandidate koji se nalaze na listi u roku od deset (10) dana od objave konačne liste.

Odgovor je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.