Elektrifikacija povratnickih sela u Glamocu

0
0

Poštovana gospodo iz Vlade. Obraćam vam se pitanjem kada će biti elektrificirani zaseoci u općini Glamoč-sela Crnog vrha na granici općine Glamoč prema Drvaru? Moram naglasiti da je nevjerojatno da 20 godina nakon uspostavljanja mira u BiH i nakon 16 god. otkako su se pojedini stanovnici ovog sela vratili na svoja ognjišta još uvijek nemaju struju i žive životom nedostojnim čovjeka jer su pored svoje stoke i pored volje za radom i životom od svoga rada, gladni jer nemaju uvjete za čuvanje hrane. Prljavi su i zapušteni jer nemaju uvjete za higijenu. Znam da prolaze razni projekti ali nikako da dođe na red ovaj za koji su nam rekli da je predračun oko 200 tisuća km mada iz razgovora sa određenim ljudima imamo saznanja da tolika trasa ne bi trebala toliko koštati,(radi se oko 5 kilometara dugoj liniji). Naime, u tom selu ja sam pripremio sve za otvaranje farme koza ( kapaciteta oko 200 koza) ali sve to stoji jer ne mogu ići u nabavku alpskih koza bez prije toga osigurane električne energije. Tako je novac koji nije mali, a koji sam uložio u izgradnju kuće, štala za koze, pojata za smještaj sijena kao i kuće za buduće čobane i druge radnike, blokiran baš zbog te struje.Sličnih ideja imaju još neki ljudi koji bi se vratili iz Srbije i u svom selu pokrenuli slične poslove. Molim da mi odgovorite da li ste za sljedeću godinu uvrstili ovaj projekt u proračun i kada možemo očekivati da će doći do njegove realizacije. Mislim da bi bilo dobro da s proljeća bude završena ta elektrifikacija i da uz prethodnu najavu dođe resorni ministar u posjetu ovom selu. Ako ništa drugo izborna je godina. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

  • Pitanje postavio/la Slobodan Runjo prije 5 godina
0
0

Poštovani gospodine Runjo,

Vaš povratak u selo bez struje kao i vaše ulaganje u farmu koza je za svaku pohvalu. Naime, u Hercegbosanskoj županiji svako ulaganje je izuzetno pozitivno i svakako ga treba podržati.
Ministarstvo gospodarstva je upoznato sa problemom elektrifikacije u općini Glamoč. Crni vrh ima šest zaselaka, od kojih samo jedan ima struju i to zaselak Srdići. Općina Glamoč je uradila popis lokacija za elektrifikaciju preostalih pet zaselaka i dostavila ga Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH 2013. godine. Nadležnost za elektrifikaciju snosi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a konačnu odluku o realizaciji ovih projekata donosi Državna komisija za obnovu i razvoj pri ovom Ministarstvu. Prema tome, iz naprijed navedenog proizlazi da projekt elektrifikacije sela Crni vrh se ne nalazi u proračunu ni Ministarstva gospodarstva, a ni Vlade Hercegbosanske županije. Također, poznata nam je problematika da je vaše selo, u koje ste uložili Vaše vrijeme i novac kako biste oživili taj kraj i kako biste ostvarili i zaposlili nekog od onih kojima je kruh prijeko potreban, podijeljeno katastarski i administrativno na dvije općine, Drvar i Glamoč što dodatno usložnjava Vaš problem. Ali to nas neće spriječiti da Vas uskoro delegacija Ministarstva gospodarstva posjeti kako bi se na licu mjesta upoznala sa svim problemima s kojima se susrećete, te ovim putem najavljujemo našu skoru posjetu. Bilo bi nam potrebno da nam dostavite svoj kontakt telefon kako bismo najavili naš dolazak. Ovom prilikom se ispričavamo što smo ovako kasno odgovorili na Vaše izuzetno značajno pitanje.

Odgovor je iz Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije

 

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.