Vaša pitanja


 • Pripravnicki
  Pitanje postavio/la
  pripravnicki
  na datum 28.1.2021
  avatar
  Planirate li uskoro objaviti natjecaj za pripravnike? Unaprijed zahvaljujem
  Odgovor
  avatar
  Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije još uvijek ne može dati odgovor na pitanje hoće li biti objavljeni javni natječaji za prijem vježbenika u 2021. godini s obzirom da nije usvojen Proračun Hercegbosanske županije za 2021. godinu.

  Nakon što Vlada Hercegbosanske županije usvoji Program rada za 2021. godinu i nakon usvajanja Proračuna Hercegbosanske županije za 2021. godinu bit će poznato hoće li se u 2021. godini obaviti primanje vježbenika u Vladi HBŽ o čemu će javnost biti pravovremeno obavještena.

 • Isplata zaostalih poticaja iz 2019. i 2020. godine
  Pitanje postavio/la
  isplata zaostali poticaja iz 2019 i2020
  na datum 25.1.2021
  avatar
  Zbog čega poljeprivrednicima u HBŽ niste uplatli poticaje za predano mljeko iz 2019 a donili ste odluku da će te nam isplatit 55 posto srestava,a to je dugovanje iz predhodne godine i takoje za prošlu gdinu niste isplatili ni marku poticaja za primarnu poljeprivrenu proizvodnju iobrte u poljeprivredi
  Odgovor
  avatar
  Sukladno Programu utroška sredstava tekućih prijenosa "Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji" utvrđenih Rebalansom proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu, broj 01-02-166-1/20 od 23.11.2020. godine, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, obradilo je sve zahtjeve, izvršilo obračun novčanog poticaja za sve zahtjeve koji su ispunjavali propisane uvjete i iste uputilo u Riznicu Ministarstva financija radi isplate. Prema dostupnim informacijama, u tijeku je postupak unosa podataka o obračunatim iznosima poticaja i isti će biti isplaćeni u što kraćem roku.

 • Porez na prvu nekretninu
  Pitanje postavio/la
  porez na prvu nekretninu
  na datum 11.1.2021
  avatar
  Poštovani,
  zanima me postoji li u našoj županiji nekakva regulativa po kojoj se mlade obitelji za kupovinu prve nekretnine oslobađa plaćanja poreza ili nešto slično?
  Odgovor
  avatar
  Člankom 17. stavak 1. alineja 8. navedenog Zakona, propisano je da se porez na promet nekretnina ne plaća na prijenos vlasništva na novosagrađenim objektima kada se prodaju prvom kupcu ako je prodavatelj pravna osoba.
  Da bi se temeljem navedene odredbe Zakona kupac nekretnine oslobodio plaćanja poreza na promet nekretnina, moraju kumulativno biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
  - da se radi o novosagrađenom objektu (nekretnini);
  - da se ista nekretnina prodaje prvom kupcu, koji u trenutku kupovine nekretnine nema u svom vlasništvu drugu nekretninu, izuzev poslovnog prostora u kojem obavlja registriranu djelatnost;
  - da je prodavatelj nekretnine pravna osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti izgradnje i prodaje nekretnina.
  Ukoliko su u konkretnom slučaju kumulativno ispunjeni navedeni uvjeti, rješenje o oslobađanju od plaćanja poreza na promet nekretnina donosi Porezna ispostava prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.
  S poštovanjem!

 • Poštovani
  Pitanje postavio/la
  mladen maric
  na datum 5.3.2020
  avatar
  Interesira me za koliko vremena se završi nostrifikacija diplome?
  Odgovor
  avatar
  Ukoliko je diploma stečena u Republici Hrvatskoj nostrifikaciju možemo izvršiti isti dan. Naime, člankom 11. Zakona o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovnih isprava („Narodne novine HBŽ“ Broj: 6/11. i 5/09.), propisano je da obrazovne isprave stečene na sveučilištima u Republici Hrvatskoj provede bez stručnog mišljenja nadležnog stručnog tijela visokoškolskih ustanova Sveučilišta u Mostaru

 • Poštovani
  Pitanje postavio/la
  josip kovac
  na datum 5.2.2020
  avatar
  Imam registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, i bavim se uzgojem zitarica (psenica, jecam, raz, heljda). Koje je sve uvjete potrebno zadovoljiti da bi brasno mljeveno na kameni mlin od tih zitarica moglo na trziste?
  Unaprijed hvala
  Odgovor
  avatar
  Stavljanje brašna na tržište regulirano je Pravilnikom o posebnim uvjetima evidentiranja i obilježavanja brašna koje se stavlja na tržište („Službeni glasnik BiH“, broj 03/06). Prema navedenom Pravilniku brašno koje se stavlja na tržište treba biti obilježeno evidencijskom markicom koje izdaje Uprava za neizravno oporezivanje BiH. Obveznik obilježavanja brašna evidencijskom markicom je pravna ili fizička osoba (proizvođač, vlasnik brašna iz uslužne meljave ako ga koristi za daljnju proizvodnu, preradu, prodaju ili bilo koji drugi način isporuke, trgovac, uvoznik ili izvoznik), koja prva stavlja brašno na tržište. Obveznici koji prvi put podnose zahtjev za evidencijske markice uz zahtjev trebaju dostaviti kopiju registracije za obavljanje djelatnosti, rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za preradu žita ili skladištenje brašna izdato do strane nadležne institucije i identifikacijski broj poreznog obveznika. Za više informacije možete se obratiti u Upravi za neizravno oporezivanje BiH, Regionalni centar Mostar, Rodoč bb 88 000 Mostar ili na kontakt telefon, 063/35-177 i 036 350-179, fax 036/350-171.

 • Upit za nostrifikaciju diplome
  Pitanje postavio/la
  ivana dotlo
  na datum 9.12.2019
  avatar
  Poštovani,
  završila sam diplomski studij Psihologije na Sveučilištu u Zadru. Završetkom studija dobila sam potvrdu, a diplomu još nisam i ne znam kada će mi biti promocija. Budući da mi je potvrda o nostrifikaciji ubrzo potrebna, zanima me mogu li predati potvrdu o završetku studija umjesto diplome?

  Lijep pozdrav
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,Potvrdu o završenom studiju ne možemo nostrificirati jer je člankom 2. stavak 3. Zakona o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovnih isprava („Narodne novine HBŽ“ Broj: 6/11. i 5/09.) propisano: „potvrde i slične isprave o stečenom obrazovanju, odnosno o završenom razredu ne smatraju se propisanom obrazovnom ispravom iz članka 1. Zakona o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovnih isprava i kao takve ne mogu biti predmet nostrifikacije i ekvivalencije“.Odgovor je iz Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

 • Pripravnički staž
  Pitanje postavio/la
  marija deronja
  na datum 26.11.2019
  avatar
  Poštovani,

  Zanima me da li će u skorije vrijeme biti raspisan natječaj za pripravnike?
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije nema u planu u skorije vrijeme raspisivati javni natječaj za prijem vježbenika jer je u tijeku postupak prijema vježbenika po javnom natječaju iz 2018. godine.Odgovor je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

 • Upit vezano za "Malu školu"
  Pitanje postavio/la
  marina mijoc
  na datum 11.10.2019
  avatar
  Poštovani,

  molim da mi nadležno ministarstvo odgovori kada će početi tzv. "Mala škola" koja se do sada održavala za predškolsku djecu?
  Odgovor
  avatar
  Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Vas obavještava da je realizacija projkta „Mala škola“ u pripremi, te će svi zainteresirani na vrijeme biti upoznati s detaljima projekta.Odgovor je iz Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

 • Poticaji
  Pitanje postavio/la
  zeljko bokanovic
  na datum 2.10.2019
  avatar
  Poštovani,
  Možete li mi reći postoje li, i u kojem obliku, poticaji za podizanje višegodišnjeg nasada oraha u Hercegbosanskoj županiji?
  Lp Željko
  Odgovor
  avatar
  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kroz Program poticaja poljoprivrednoj proizvodnji ne potiče podizanje višegodišnjih nasada oraha.Odgovor je iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

 • Povrat poreza
  Pitanje postavio/la
  jasmin dizdar
  na datum 26.9.2019
  avatar
  Poštovani,

  zanima me kad će bit isplata poreza, tj. ostatak? Općina je svoje uplatila.
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,isplate Rješenja po pitanju povrata poreza na dohodak se objavljuju kontinuirano, sukladno prispijeću Rješenja od strane Porezne uprave. Konkretan predmet u iznosu od 266,85 je plaćen 04.10.2019. godine.Odgovor je iz Ministarstva financija Hercegbosanske županije