Vaša pitanja


 • Pripravnički staž
  Pitanje postavio/la
  marija deronja
  na datum 26.11.2019
  avatar
  Poštovani,

  Zanima me da li će u skorije vrijeme biti raspisan natječaj za pripravnike?
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije nema u planu u skorije vrijeme raspisivati javni natječaj za prijem vježbenika jer je u tijeku postupak prijema vježbenika po javnom natječaju iz 2018. godine.Odgovor je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

 • Upit vezano za "Malu školu"
  Pitanje postavio/la
  marina mijoc
  na datum 11.10.2019
  avatar
  Poštovani,

  molim da mi nadležno ministarstvo odgovori kada će početi tzv. "Mala škola" koja se do sada održavala za predškolsku djecu?
  Odgovor
  avatar
  Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Vas obavještava da je realizacija projkta „Mala škola“ u pripremi, te će svi zainteresirani na vrijeme biti upoznati s detaljima projekta.Odgovor je iz Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

 • Poticaji
  Pitanje postavio/la
  zeljko bokanovic
  na datum 2.10.2019
  avatar
  Poštovani,
  Možete li mi reći postoje li, i u kojem obliku, poticaji za podizanje višegodišnjeg nasada oraha u Hercegbosanskoj županiji?
  Lp Željko
  Odgovor
  avatar
  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kroz Program poticaja poljoprivrednoj proizvodnji ne potiče podizanje višegodišnjih nasada oraha.Odgovor je iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

 • Povrat poreza
  Pitanje postavio/la
  jasmin dizdar
  na datum 26.9.2019
  avatar
  Poštovani,

  zanima me kad će bit isplata poreza, tj. ostatak? Općina je svoje uplatila.
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,isplate Rješenja po pitanju povrata poreza na dohodak se objavljuju kontinuirano, sukladno prispijeću Rješenja od strane Porezne uprave. Konkretan predmet u iznosu od 266,85 je plaćen 04.10.2019. godine.Odgovor je iz Ministarstva financija Hercegbosanske županije

 • Natječaj za pripravnički
  Pitanje postavio/la
  petra brkic
  na datum 23.9.2019
  avatar
  Poštovani,

  Zanima me da li će u skorije vrijeme biti raspisan natječaj za pripravnički staž?

  Lijep pozdrav
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije nema u planu u skorije vrijeme raspisivati javni natječaj za prijem vježbenika jer je u tijeku postupak prijema vježbenika po javnom natječaju iz 2018. godine.Odgovor je iz Ministarstva rada, zdravstva, socjalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

 • Porodiljna naknada
  Pitanje postavio/la
  mijo pervan
  na datum 20.9.2019
  avatar
  Poštovani,

  da li ima pravo trudnica na porodiljnu naknadu koja je radila zadnjih mjesec dana trudnoće i dobila otkaz?
  Odgovor
  avatar
  S obzirom da u navedenom upitu nije jasno radi li se o ugovoru o radu na neodređeno ili na određeno vrijeme,Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije nije u mogućnosti dati precizan  odgovor, stoga ćemo ukazati na neke  odredbe vezane za ostvarivanje prava na porodiljnu naknadu:

  Točkom II . Odluke o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta („Narodne novine HBŽ broj: 1/13, 6/15“) je regulirano:

  „Pravo na naknadu umjesto plaće ostvaruje žena-majka u radnom odnosu sprebivalištem na području Hercegbosanske županijeza vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta a koja je neposredno prije početka korištenja porodiljnog dopusta ostvarila radni staž u neprekidnom trajanju od najmanje jedan (1) mjesec.Pravo na naknadu umjesto plaće može ostvariti otac, odnosno usvojitelj djeteta u slučaju smrti majke, ako majka napusti dijete ili ako je majka iz opravdanih razloga spriječena koristiti to pravo.

  Člankom 3.  stavak 1. Odluke  o pravu na novčanu naknadu neuposlenim majkama („Narodne novine HBŽ“ broj: 6/15) je propisano:

  Pravo na novčanu naknadu i jednokratnu naknadu ostvaruje neuposlena majka sprebivalištem na području Hercegbosanske županije ako ispunjava sljedeće uvjete:

  da ima državljanstvo BiH,
  da ima neprekidno prebivalište na području Hercegbosanske županije u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za priznanje prava,
  da je neuposlena osoba ili je u radnom odnosu manje od mjesec dana prije početka korištenja porodiljnog dopusta,

  Člankom 60. Zakona o radu F BiH („Službene novine F BIH“ broj: 62/16 i 89/18)je  propisano:

  Poslodavac ne može odbiti uposliti ženu zbog njezine trudnoće niti za vrijeme trudnoće, korištenja porodiljnog dopusta te za vrijeme korištenja prava iz čl. 63.64.i 65. ovog Zakona otkazati ugovor o radu ženi, odnosno radniku koji se koristi nekim od spomenutih prava.
  Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme ne smatra se otkazom ugovora o radu u smislu stavka 1. ovog članka.
  Poslodavac ne smije tražiti bilo kakve podatke o trudnoći,osim ako radnica zahtjeva određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica.

  Imajući u vidu navedene odredbe, evidentno je da poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu na neodređeno vrijeme za vrijeme trajanja trudnoće ili korištenja porodiljnog dopusta pa bi u takvom slučaju kršenja prava radnika bila mjerodavna nadležna inspekcija rada. Ukoliko se pak radi o ugovoru o radu koji je sklopljen na određeno vrijeme istekom tog roka sva prava iz radnog odnosa a time i prava na temelju trudnoće, porođaja i njege djeteta prestaju.

  Odgovor je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

 • polaganje stručnog ispita
  Pitanje postavio/la
  andjela koprivica
  na datum 8.7.2019
  avatar
  Poštovani,

  Molim Vas za informaciju vezano za polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite na radu. Da li može polagati taj ispit osoba zvanja diplomirani pravnik?
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,Uvjeti za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu propisani su Pravilnikom o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14).Odredbama članka 4. navedenog Pravilnika propisano je da se odgovarajuća stručna sprema i radno iskustvo kao uvjeti koje mora ispunjavati osoba da bi mogla polagati ispit za stručnjaka zaštite na radu i obavljati poslove zaštite na radu utvrđuju u ovisnosti o djelatnosti poslodavca.Pod odgovarajućom stručnom spremom smatra se stručna sprema smjera zaštite na radu, tehničkog, medicinskog ili drugog smjera koji odgovara djelatnosti poslodavca.Dakle, na konkretno pitanje može li pravnik ili ekonomist polagati ispit za stručnjaka zaštite na radu ovisi od djelatnosti poslodavca u kojem osoba radi.Odgovor je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

 • pitanje...informacije
  Pitanje postavio/la
  aleksandar davidovic
  na datum 7.7.2019
  avatar
  Poštovani,

  Imam ovogodišnje pšenice. Ima li otkupa negdje i gdje?

  Hvala
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,

  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nije nadležno za registraciju objekata koji se bave otkupom žitarica, te iz tih razloga ne posjedujemo popis istih.

  Prema saznanjima, na području Federacije BiH, otkup žitarica vrši gospodarsko društvo „Klas“ d.d. Sarajevo (klasdd@klas.ba, besplatna info linija 0800 20 600), koje možete kontaktirati i dobiti informaciju o uvjetima pod kojima vrše otkup žitarica.

  Odgovor je iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

 • Pitanje
  Pitanje postavio/la
  bozica karaca
  na datum 30.6.2019
  avatar
  Poštovani,

  Može li pacijent iz Doma zdravlja Livno uzeti svoj zdravstveni karton i premjestit se u Timislavgrad, jer ovi u Livnu ne služe nama pacijentima već samo sebi i svojim bližima?

  Lijep pozdrav
  Odgovor
  avatar
  PoštovaniZakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 46/10 i 75/13); propisano je da se u cilju osiguranja potrebne dostupnosti zdravstvene zaštite, primarna zdravstvena zaštita organizira tako da je korisnicima dostupna u općini njihovog prebivališta.Primarna zdravstvena zaštite organizirana je u općini Livno kroz zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja Livno. Iz navedenog je razvidno da pacijent može ostvariti zdravstvenu zaštitu u mjestu prebivališta.Ukoliko pacijent nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom može podnijeti prigovor.Naime, Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10) propisano je da pacijent kome je uskraćeno pravo na

 • Pripravnički staž
  Pitanje postavio/la
  hrvoje saric
  na datum 7.2.2019
  avatar
  Poštovani,
  Zanima me hoće li biti raspisan natječaj za prijem pripravnika visoke stručne spreme, ukoliko hoće kad je planirano?
  Unaprijed hvala
  Odgovor
  avatar
  Poštovani,Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije nema u planu u skorije vrijeme raspisivati javni natječaj za prijem vježbenika jer je u tijeku postupak prijema vježbenika po javnom natječaju iz 2018. godine.Odgovor je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije