(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com
Loading...
Naslovna

Održana konferencija za medije povodom usvajanja Zakona o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakomulacijskih objekata

Povodom usvajanja Zakona o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakomulacijskih objekata danas je u općinskoj vijećnici u Tomislavgradu održana konferencija za medije. Nazočnima su se na konferenciji obratili izaslanik u Domu naroda Parlamenta Federacije ...

Petak, 10.12.2021, 18:11|Novosti|

Ažurirani prijavni obrasci za prijavu na Programe objavljene u Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane strane da su objavljeni ažurirani obrasci za prijavu na Program podrške gospodarstvu u općinama Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar kao i za prijavu na Program poticaja gospodarstvu u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom ...

Pojašnjenje iz Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije na temelju upita potencijalnih prijavitelja na Program podrške gospodarstvu u općinama Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar daje sljedeće pojašnjenje glede dostavljanja dokaza o plaćanju režijskih troškova. Bankovne izvode je potrebno dostaviti samo za režijske troškove ...

Objavljen Javni poziv za prijavu na Program poticaja gospodarstvu u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom korona virusa za poslovne subjekte sa padom prihoda u 2020. godini

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava javnost da je otvoren javni poziv za prijavu na Programa poticaja gospodarstvu u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom korona virusa za poslovne subjekte sa padom prihoda u 2020. godini. Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana ...

Obavijest iz Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava javnost da je otvoren javni poziv za prijavu na Program podrške gospodarstvu u općinama Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar. Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objave. Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom moraju biti ...

Obavijest iz Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava javnost da je Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 08.12.2021. godine dala suglasnost na provedbu Programa podrške gospodarstvu u općinama Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar i na provedbu Programa poticaja gospodarstvu u cilju ...

Održana 34. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici donijela je Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Osnovnog cjenika šumskih drvnih sortimenata za 2022. godinu Šumskogospodarskom društvu ''Hercegbosanske šume'' d.o.o. Kupres. Nakon razmatranja Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama ...

Srijeda, 8.12.2021, 12:15|Novosti, Održane sjednice, Vlada|

Obavijest o provođenju javne rasprave o Nacrtu Zakona o plaćama i naknadama korisnika proračuna Hercegbosanske županije

Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 29.11.2021. godine prihvatila je Nacrt Zakona o plaćama i naknadama korisnika proračuna Hercegbosanske županije Zaključkom broj: 01-02-71.2/21, uz konstataciju da isti može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, utvrdila je javnu raspravu ...

Predstavnici Direkcije robnih rezervi Hercegbosanske županije na radnom sastanku u Sarajevu

Predstavnici Direkcije za robne rezerve HBŽ-e , direktor Senad  Džanković sa suradnicima su  u srijedu, 01.12.2021. godine prisustvovali radno-konzultativnim sastancima u Sarajevu. Sastanci su održani s predstavnicima Federalne Direkcije robnih rezervi, direktorom Tončom Bavrka, te s direktoricom Direkcije za robne ...

Petak, 3.12.2021, 14:08|Novosti|

Čestitka Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u povodu obilježavanja međunarodnog dana osoba s invaliditetom 3. prosinca, 2021. godine

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se svake godine 3. prosinca s namjerom da se ukaže na značaj podizanja svijesti javnosti o problemima s kojima se susreću osobe s invaliditetom, važnosti bolje integracije i jednakopravnosti osoba s invaliditetom s naglaskom ...

Go to Top