Prednacrt Zakona o turističkoj djelatnosti u Hercegbosanskoj županiji Vlada je dobila na znanje i spomenuti prednacrt Zakona bit će upućen u javnu raspravu. To je odlučeno na današnjoj 9. sjednici Vlade Hercegbosanske županije na kraju razmatranja ovoga Zakona koji obuhvaća oblast turizma, poslovnice, djelatnost putničkih agencija, turističkih vodiča, animatora, zastupnika turističke usluge, promociju turizma, odgovornost, nadzor itd.

Prijevoz učenika srednjih škola u svih šest općina slijedeće školske 2015./2016. godine bit će sufinanciran u iznosu od 450.000,00 KM. To je iznos iz usvojenog prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program transfera financijskih sredstava općinama Hercegbosanske županije za sufinanciranje prijevoza učenika u slijedećoj školskoj godini. Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa u Vladi Hercegbosanske županije uz utvrđene precizne i jasne kriterije potpisat će posebne ugovore s općinama o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola nakon čega će to Ministarstvo podnijeti informaciju Vladi Hercegbosanske županije.

Članovi Vlade na sjednici su razmatrali i donijeli Odluku o pokretanju postupka zajedničke javne nabave i Rješenje o imenovanju Povjerenstva. Zaključeno je da svako ministarstvo predloži po jednog člana u Povjerenstvo, nakon čega će biti donesena Odluka o izboru članova Povjerenstva. Postupak zajedničke javne nabave provest će se kao i uvijek do sada sukladno Zakonu o javnim nabavama u BiH, a odnosi se na gorivo za motorna vozila, loživo ulje, tonere, tiskanice, punjače za printere, faks aparate itd.

Razmatrana je i donesena Odluka o pokretanju postupka Javne nabave izravnim sporazumom koji se odnosi na izradu temeljnog dokumenta u kojem bi se konačno i precizno utvrdili s kakvim i kolikim količinama ugljena raspolaže Hercegbosanska županija. Prema utvrđenoj informaciji postojeći dokumenti su parcijalni i nisu cjeloviti i s njima uglavnom raspolažu pojedine općine. U korištenju tog prirodnog bogatstva vidi se realna mogućnost i šansa razvitka županije.

Na današnjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu s usvojenim kriterijima raspodjele u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Tijekom rasprave naglašeno je kako će nakon raspisanog Javnog natječaja i onima koji dobiju sredstva za sufinanciranje projekata sve biti nadzirano na terenu uz stav da se na Javni natječaj uz ekološke udruge mogu prijaviti i mjesne zajednice sa svojim projektima iz ove oblasti. Utrošak sredstava biti će sukladan dinamici punjenja Proračuna.

Treću godinu za redom Vlada Hercegbosanske županije plaćat će kotizaciju svim nogometnim klubovima u iznosu od 29.600,00 KM. Taj iznos je donesen Odlukom o odobravanju financijskih sredstava za plaćanje kotizacije Županijskom nogometnom savezu. Ova praksa pokazala se ispravnom i svrsishodnom jer su ranije klubovi izdvojena financijska sredstva iz Proračuna županije po ovom osnovu koja su dobivali trošili na plaće i druge prispjele obveze.

Razmatrani su i usvojeni prijedlozi odluka o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa za potpore Javnoj ustanovu „Centar za kulturu i šport“ u Drvaru i HNK „Tomislav“ iz Tomislavgrada po 5.000,00 KM.
Na sjednici je razmatrano i usvojeno Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama.  Zaključeno je na temelju ranije Odluke Vlade da se rad u povjerenstvu plati samo vanjskim članovima.

Usvojen je Program raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za tekuću godinu na ekonomskom kodu 614311. Visina tih sredstava iznosi 370.000,00 KM. Tijekom rasprave donesene su i odluke o odobravanju financijskih sredstava za potporu neprofitnim organizacijama za razdoblje od 12 mjeseci 2015. godini. Prema tim odlukama Gospodarskoj i Obrtničkoj komori bit će izdvojeno po 15.000,00 KM, a županijskoj Agenciji za privatizaciju 180.000,00 KM. Razmatran je i donesena Odluka o usvajanju Programa udrugama građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godini vrijednog 40.000,00 KM. Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije raspisat će Javni poziv s preciznim kriterijima kako i na koji način će udruge građana moći aplicirati, odnosno utrošiti dobivena sredstva. Utrošak preostalih 130.000,00 KM bit će reguliran posebnom Odlukom Vlade Hercegbosanske županije.

Iz Tekuće pričuve, na temelju donesene Odluke o odobravanju financijskih sredstava, Ministarstvu financija će biti izdvojeno 9.902,47 KM za zatvaranje nedostatka financijskih obveza u financiranju pripravnika.
Usvojen je i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Na temelju Federalnog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, a na prijedlog ministra gospodarstva Hercegbosanske županije Aleksandra Štrbca, donesen je Program kategorizacije ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli. Kategorizacija će biti urađena na licu mjesta jer će stručne osobe obići dotične ugostiteljske objekte.

Razmatrane su i donesene odluke o uvjetima i načinu povrata robno-novčanog kredita i raspodjela sredstava iz Programa utroška sredstava „Izdatci za raseljene osobe“. Prema toj Odluci jednokratna novčana pomoć osobama koje imaju status raseljene osobe, povratnika ili izbjeglice na području Hercegbosanske županije iznosit će ukupno 40.000,00 KM.

Članovi Vlade na današnjoj sjednici značajan dio vremena posvetili su i razmatranju Informacije o prostornom požaru u Bosansko grahovoskoj općini i problemima funkcioniranja vatrogastva i protupožarne zaštite u Hercegbosanskoj županiji. I taj požar pokazao je slabu organizaciju protupožarne i civilne zaštite, lošu komunikaciju i opremljenost pojedini općina, puno praznina u sustavu, prebacivanje nadležnosti i gotovo nikakav sustav osmatranja i javljanja. Ispostavilo se da u tom sustavu ne postoji nadzor županijske Uprave za civilnu zaštitu nad istim sustavom na lokalnoj razini, te da ne postoji koordinacija unutar cijelog sustava. Ministar MUP-a Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević iznosio je prijedloge rješavanja problema sustava veze unutar županijske Civilne zaštite i posebice naglasio kako će ubuduće biti vođena istraga o uzrocima svakog požara u županiji. Zaključeno je, među ostalim, da Uprava za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije pripremi način suradnje s općinama o mobiliziranju materijalno-tehničkih sredstava i ljudskih potencijala u gašenju budućih mogućih požara i da se krene u izradu županijskog Zakona o vatrogastvu. Tijekom rasprave predstavnici Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije istaknuli su podatak da je nacrt Zakona o o vatrogastvu Hercegbosanske županije urađen 2010. godine i da nije do danas prošao potrebitu zakonsku proceduru.

Donijeta je i Odluka o određivanju ministarstva u kojem će se osnovati organizacijska jedinica za upravljanje Projektom. Na temelju iste Odluke u ime Hercegbosanske županije određeno je Ministarstvo gospodarstva sukladno Uredbi o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija.

Također Rješenjem diplomirani ekonomista Petar Smiljanić, u ime Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije imenovan je privremeno za županijskog koordinatora ovlaštenog za unos podataka o županijskim, gradskim i općinskim projektima u sustav za upravljanje javnih investicija.

Na današnjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije donesena je i Odluka o subvencioniranju linije javnog prijevoza za 2015. godinu za prijevoz putnika na putnim pravcima javnog prijevoza Drvar-B. Grahovo-Livno i Glamoč-Livno u oba smjera od 50% redovite cijene prijevoza. Za tu namjenu će biti izdvojeno 33.000,00 KM. Donošenje ove Odluke temelji se na nužnosti pomaganja žiteljima slabijeg imovnog stanja umirovljenicima, neuposlenima, a i osobama koje imaju potrebu liječenja u Županijskog bolnici u Livnu, posjete bolesnicima i obavljanje potrebitih administrativnih poslova u Livnu gdje su smještene županijske institucije. Za provedbu Odluke osigurana su financijska sredstava u Proračunu Hercegbosanske županije u spomenutom iznosu.

Na kraju sjednice ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa u Vladi Hercegbosanske županije, Petar Galić, informirao je članove Vlade o uspješnom  privođenju izmirenja svih financijskih obveza za sve djelatnike u osnovnim i srednjim školama prema Poreznoj upravi nastalih od 2002. godine.

Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Dragoslav Topić, upoznao je članove Vlade o urađenoj deblokadi žiro-računa domova zdravlja u Drvaru i Tomislavgradu. Iznio je podatak kako tim domovima zdravlja treba po žurnom postupku pomoći po 25.000,00 KM da u roku plate prvu tranšu dogovorenih obveza prema Poreznoj upravi. U tu pomoć bit će uključen i Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.