Na 3. sjednici Vlada Hercegbosanske županije dala je suglasnost na Pravilnik o visini troškova polaganja ispita za stjecanje zvanje vozača-instruktora motornih vozila, visini troškova polaganja ispita za dobivanje licence i naknade članovima povjerenstva.

Donesena je Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju cijene lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, a najduže do 31. 3. 2014. godine.

Vlada je danas donijela niz odluka vezanih za Agenciju za privatizaciju Hercegbosanske županije.
S tim u svezi donesena je Odluka o razrješenju dosadašnjeg Predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju, kao i Odluka o imenovanju novog, privremenog Upravnog odbora ove Agencije na razdoblje od 3 mjeseca. Doneseno je Rješenje kojom se s mjesta v.d. ravnateljice ove Agencije razrješuje Marija Buljan, a za novu ravnateljicu, na razdoblje od pola godine, Rješenjem imenuje v.d. ravnateljica Božana Ćurić. Isto tako, donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za izbor Upravnog odbora, Odluka o određivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora  i Rješenje kojim se imenuje Povjerenstvo za izbor Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije.

Vlada je danas razmatrala prijedlog Odluke Federalnog ministarstva prometa i komunikacija  o razvrstavanju cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste. S time u svezi, donesen je Zaključak u kojem se taži da se određene primjedbe i dopune, koje su dali pojedini ministri, ugrade u predloženu Odluku i kao takvu upute Vladi Federacije BiH na razmatranje, te je dana suglasnost na Program izrade daljinomjera i minimalnih vremena vožnje na cestama Hercegbosanske županije.

Danas je donesena Odluka kojom se zadužuje Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije da do pravno statusne transformacije gospodarskog društva J.P. „Tušnica“ d.o.o. Livno, a najduže do 30. lipnja 2014. godine uposlenicima istog društva omogući nesmetano zdravstvo osiguranje, odnosno zdravstvenu zaštitu izdavanjem i ovjeravanjem zdravstvenih knjižica.

Donesene je i Odluka o izmjenama Odluke o prestanku vršenja isplata obustava na plaću uposlenicima kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije. Ova Odluka odnosi se na djelatnike osnovnog i srednjeg obrazovanja kod kojih je Kolektivnim ugovorom propisano da je poslodavac dužan omogućiti da nadležna financijska služba u osnovnoj i srednjoj školi vrši obračun i naplatu sindikalne članarine putem platnih lista članovima sindikata i doznači je u korist naznačenog žiroračuna sindikata.

I na kraju, Vlada je donijela Zaključak kojim nalaže Upravi za inspekcijske poslove da sukladno svojim nadležnostima žurno poduzme rješavanje nastalih problema vezanih za nesmetan rad trgovaca na Zelenoj tržnici Livno, koji uredno izvršavaju svoje obveze.