Danas je održana 15. sjednica Savjeta Prostornog plana Hercegbosanske županije.
Na sjednici je prezentiran prednacrt Prostornog plana.
Nositelj izrade je „ Novi urbanistički zavod Republike Srpske“.
Prezentaciji su nazočili svi članovi Savjeta, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, ministri u Vladi te predstavnici javnih poduzeća Elektroprivrede, ŠGD „Hercegbosanske šume“ i Telekoma.
U radu Savjeta je nazočio i predstavnik Federalnog Ministarstva prostornog uređenja.
Nakon prezentacije su iznesene određene primjedbe, prijedlozi i sugestije te je zaključeno da se iste dostave u pisanoj formi u roku od 15 dana u Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša koje će se proslijediti nositelju izrade.