Danas je održana 108. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je Vlada nakon utvrđenog Dnevnog reda, usvojila Oduku o davanju ovlaštenje Agenciji za državnu službu FBiH da u ime i za račun Vlade Hercegbosanske županije, odnosno za potrebe županijskih tijela uprave, obavi sve tehničke poslove, provede i okonča započete, a nedovršene postupke izbora državnih službenika. Odluka se donosi kao način nužnog premošćivanja novonastale pravne praznine kao posljedice proglašavanja Zakona o državnoj službi u FBiH neustavnim u dijelu koji se odnosi na županiju, grad, općinu, presudom Ustavnog suda FBiH od 20. travnja 2010. godine. Odluku o davanju ovlaštenja Vlada Hercegbosanske županije uputit će Federalnom ministarstvu pravosuđa radi dobivanja suglasnosti.

Razmatran je i nacrt Ugovora o najmu stambenih jedinica u Drvaru u okviru programa Socijalnog stanovanja na koji je Vlada sukladno Zakonu o javno pravobraniteljstvu Hercegbosanske županije zatražila mišljenje od županijskog pravobraniteljstva. Kako je mišljenje Županijskog javnog pravobranitelja na nacrt ugovora pozitivno, na sljedećoj sjednici Vlade razmatrat će se cijena najamnine stana kako bi se pristupilo potpisivanju ugovora između Vlade kao najmodavca i korisnika programa Socijalnog stanovanja.

Usvojena je Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće uposlenika u osnovnim školama Hercegbosanske županije i Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće uposlenika u srednjim školama Hercegbosanske županije. Dopuni Odluka pristupilo se zbog Bolonjskog programa visokoškolskog obrazovanje po kojem polaznici stječu akademski stupanj prvostupnika (baccalareus) i magistra struke.

Usvojena je Odluka o odobravanju Elaborata o izvršenim mjerenjima i analizi vjetropotencijala i Studije ekonomsko-financijske opravdanosti izgradnje „IMRES SMART GREENNERGY“ d.o.o. Livno i preliminarne procjene utjecaja na okoliš u cilju dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju vjetroenergije na lokalitetu Široka Draga na području općine Livno u svrhu pribavljanja i pronalaska vjetropotencijala za izgradnju vjetrofarme.

Vlada je razmatrala Zahtjev za dostavljanjem pismene izjave Institucije ombudsmena za ljudska prava a koja se odnosi na knjiženje hipotekarnog prava nad nekretninama gospodarskog društva Delma iz Tomislavgrada. Vlada je zadužila savjetnika
Predsjednika Vlade da sačini detaljnu analizu cjelokupnog stanja gospodarskog društva Delma i predmeta knjiženja hipotekarnog prava, a koji će na jednoj od sljedećih sjednica razmatrati i Vlada.

Točke pod rednim brojem 2 i 4 radi dopune odgođene su za sljedeću sjednicu Vlade.