Vlada je na danas održanoj 10. sjednici razmatrala i donijela Izvješće o radu Vlade Hercegbosanske županije za 2014. godinu, kao i Program rada Vlade za 2015. godinu, te ih uputila u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje.

Razmatrana je Informacija o realizaciji Programa investiranja kreditnih sredstava namijenjenih općini Drvar i općini Livno. Naime, Programom investiranja kreditnih sredstava kojega je Vlada Hercegbosanske županije usvojila Odlukom 10. rujna 2014. godine navedenim općinama predviđeno je financiranje projekata cestovne infrastrukture lokalne kategorije iz realiziranih kreditnih sredstava u ukupnom iznosu od 700.000,00 KM.

Utvrđeni iznos sredstava – 700.000,00 KM je podijeljen na način da se sa 600.000,00 KM vrši financiranje odobrenih projekata u općini Drvar, a sa 100.000,00 KM financiranje odobrenih projekata u općini Livno. Prilikom razmatranja ove točke dnevnoga reda utvrđeno je da se realizacija samog Programa provodi veoma sporo što dokazuje i činjenica da je do sada realizirano samo 37% Programa, odnosno 263.378,90 KM. Stoga je Vlada donijela Zaključak kojim od Uprave za ceste Hercegbosanske županije traži da sačini cjelovitu informaciju po implementaciji kreditnih sredstava za financiranje kapitalnih investicija u oblasti cesta u Hercegbosanskoj županiji, a najkasnije do siječnja 2016. godine.

Vlada je donijela Odluku o razrješenju ravnatelja Srednje strukovne škole Tomislavgrad, Ante Kelave, zbog isteka četverogodišnjeg mandata, te Odlukom o davanju suglasnosti imenovala novog ravnatelja ove Srednje strukovne škole, Stanka Čambera, na mandatno razdoblje od četiri godine.

Razmatrano je i usvojeno Izvješće o radu Stručnog povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati objekti koji proizvode hranu životinjskog podrijetla i prijedlog Rješenja o pravu na naknadu, naknadi i visini naknade, temeljem kojega će naknada za rad u ovome radnom tijelu biti isplaćena samo vanjskom članu.

Na osobni zahtjev  v.d. ravnateljice Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije, Tihane Pranjić iz Tomislavgrada, Vlada je donijela Rješenje o njenom razrješenju, te Rješenjem imenovala novog v.d. ravnatelja Agencije za privatizaciju, Ivice Bodulušića iz Livna, na mandatno razdoblje od tri mjeseca.