Jučer je održana 10. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je Mira Vujeva, član Županijskog popisnog povjerenstva, upoznala članove Vlade s rezultatima Izvješća o provedenom probnom popisu stanovništva na području općine Livno. Ovim Izvješćem Vlada je upoznata s načinom, problemima i rezultatima provedenog Probnog popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Livnu.

Na prijedlog Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Vlada je donijela Rješenje kojim se Nataša Kecman razrješuje dužnosti člana Savjeta Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije, a Ana Vrdoljak, Mladen Kukrić i Jelena Nikolić imenuju novim članovima ovog Savjeta.
Vlada je danas donijela dvije Oluke u svrhu potpore neprofitnim organizacijama i to: 8.000,00 KM Obrtničkoj komori Hercegbosanske županije i 7.000,00 KM Turističkoj zajednici Hercegbosanske županije kao pomoć za prevladavanje loše financijske situacije.

Donesena je Odluka o odobravanju korištenja vlastitih sredstava u iznosu od 10.903,00 KM, te Odluka o odobravanju pokretanja postupka javne nabave po načelu „staro za novo“ Upravi za inspekcijske poslove.
Dana je suglasnost na Pravilnik o stjecanju i raspodjeli vlastitih prihoda u Srednjoj školi „Tin Ujević“ iz Glamoča, te je usvojen Pravilnik o načinu obračuna i visini naknade za rad u posebnim uvjetima policijskih službenika MUP-a Hercegbosanske županije. Razlog donošenja ovog Pravilnika o načinu i visini naknada za rad u posebnim uvjetima službenika MUP-a Hercegbosanske županije je rok od 3 mjeseca za donošenje istog, a od dana stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima Hercegbosanske županije. Isto tako, a na prijedlog istog ministarstva, donesena je Odluka o visini naknade članovima Ureda za žalbe javnosti.  

Na zahtjev Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Hercegbosanske županije dala je suglasnost na radnu verziju Sporazuma o suradnji na poslovima europskih integracija između Vlade F BiH i Vlada županija Federacije BiH. Predmet ovog Sporazuma je međusobna suradnja Potpisnika u okviru Federacije BiH na efikasnom, koordiniranom i pravovremenom ispunjenju svih sadašnjih i budućih obveza proisteklih iz procesa europskih integracija.
Branko Ivković, ministar financija u Vladi Hercegbosanske županije je, zajedno sa svojim pomoćnikom za plan i analizu proračuna Jozom Ursom, upoznao članove Vlade sa Izvješćem o izvršenju plana proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2012. godine, a na prijedlog ovog ministarstva dana je suglasnost na Pravilnik o popisu sredstava, sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije.
Dva su prijedloga Zakona danas usvojena i upućena u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje i to: Prijedlog Zakona o posredovanju pri upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba, te Zakon o zaštiti na radu Hercegbosanske županije.

Usvojena je Odluka o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme odsutnosti s posla zbog trudnoće, porođaja i njege djeteta. Ovom Odlukom pravo na naknadu umjesto plaće ostvaruje žena-majka u radnom odnosu s prebivalištem na području Hercegbosanske županije, a koja je neposredno prije početka korištenja porodnog dopusta ostvarila radni staž u neprekidnom trajanju od najmanje mjesec dana. Visina naknade umjesto plaće utvrđuje se u 100% iznosu od ostvarene plaće koju je žena-majka uposlenica ostvarila u mjesecu koji je prethodio odlasku na porodni dopust.
Također, usvojena je Odluka o pravu na naknadu ženi-majci koja nije u radnom odnosu i pravo na jednokratnu naknadu za opremu novorođenčeta.  Po ovoj Odluci pravo na novčanu naknadu u mjesečnom iznosu od 100 KM ostvaruje žena-majka koja nije u radnom odnosu ili je u radnom odnosu manje od mjesec dana, te pravo na jednokratnu naknadu za opremanje novorođenčeta u iznosu od 300 KM. Obje Odluke su upućene u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Vlada je dala negativno mišljenje na financijsko izvješće Zavoda za zdravstveno osiguranje, donijela Odluku o razrješenju sadašnjeg ravnatelja Zavoda Ivana Krstanovića, te donijela Odluku kojom se Vjekoslav Perić – diplomirani ekonomist iz Tomislavgrada imenuje za novog v.d. ravnatelja na period od 6 mjeseci.