Danas, 24.01.2014 godine održan je zajednički radni sastanak federalnog ministra unutarnjih poslova Predraga Kurteše i direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača s županijskim ministrima unutarnjih poslova i policijskim komesarima u hotelu Park u Livnu. Na sastanku su razmatrani rezultati postignuti tijekom 2013 godine, analiza aktualne sigurnosne situacije na području Federacije BiH i utvrđivanje konkretnih modela daljnjeg jačanja međusobne suradnje, posebno u segmentu zajedničkog djelovanja policije u odnosu na konkretne pojavne oblike kriminaliteta i najteža kaznena djela s obilježjima organiziranosti, terorizma i korupcije, kao i druge sigurnosne izazove koji se mogu očekivati tijekom 2014. godine.

Također, doneseni su konkretni zaključci unaprijeđenija elektronske razmjene podataka između policijskih tijela i tužiteljstva BiH.
Ministar Kurteša je izrazio svoje zadovoljstvo činjenicom da su zakoni o unutarnjim poslovima i policijskim službenicima na razini Federacije pripremljeni i da će u narednih nekoliko dana biti upućeni Vladi Federacije na usvajanje i upućivanje u parlamentarnu proceduru, te da će županijski zakoni biti s njima usuglašeni.