U okviru projekta “Dijaspora za razvoj” koji je zajednička inicijativa Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, veleposlanstva Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) održana je radionica o temi uloga koordinatora za dijasporu.

Radionicu je organizirao UNDP BiH u trajanju dva dana 25. i 26. listopada 2017. godine na Jahorini gdje su predstavljene aktivnosti i smjernice budućeg rada koordinatora za dijasporu.

U ime Hercegbosanske županije kao član mreže koordinatora sudjelovao je Domagoj Klišanin. Pored županijskih koordinatora nazočni su bili i koordinatori općina koji su partneri na projektu “Dijaspora za razvoj”.