Uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove Hercegbosanske županije realizirala je Projekt izrade Geoportala Hercegbosanske županije i Softvera za realizaciju ugovora o koncesijama i zakupima Hercegbosanske županije u suradnji s tvrtkom Geometrika d.o.o. Osnovna svrha izrade prethodno navedenih softverskih rješenja je centralizacija i ažuriranje postojećih kao i izrada novih prostornih podataka kojima raspolažu Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HBŽ, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, jedinice lokalne samouprave na području Hercegbosanske županije, Ministarstvo gospodarstva HBŽ, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ, Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša. Na taj način bi se omogućio lakši, efikasniji i kvalitetniji rad prethodno navedenih institucija. Geoportal generalnim uvidom u sve prostorne podatke na jednom mjestu otvara mogućnost identifikacije nesuglasica u podacima, što je trenutno česta situacija, a čime se stvaraju pretpostavke za njihovo otklanjanje. Treba napomenuti da je Geoportal HBŽ biti izrađen prema INSPIRE direktivi kako bi se postigao određeni stupanj interoperabilnosti koji je neophodan za spajanje različitih infrastruktura prostornih podataka. Zahvaljujući INSPIRE direktivi, svi mogu komunicirati koristeći istu terminologiju i modele koje svi drugi razumiju. Geoportal HBŽ i Softver za realizaciju ugovora o koncesijama i zakupima Hercegbosanske županije su jednostavni za korištenje, usklađeni sa svim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, redovito ažurirani novim prostornim podacima, fleksibilni te postoji neograničena mogućnost prilagodbe softvera svakoj instituciji koja će ga koristiti, dodatnog razvoja, unosa novih alata i sl.

Poziv na obuku upućen je Službama jedinica lokalne samouprave i Ministarstvu gospodarstva HBŽ, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ kao i Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša. Pokazala se velika zainteresiranost za sudjelovanje na obuci sa oko 35 predstavnika Službi jedinica lokalne samouprave i navedenih Ministarstava. Ishod obuke je bio pozitivan i prepoznala se velika korist navedenih softverskih rješenja u primjeni u radu navedenih institucija te važnost u zajedničkom sudjelovanju kroz dostavu, ažuriranje i stvaranje novih geoprostornih podataka radi unapređenja rada istih softverskih rješenja što za „posljedicu“ ima i unapređenje i poboljšanje kvalitete rada zainteresiranih institucija.