Na samom početku Vlada Hercegbosanske županije na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova  danas je usvojila Uredbu  o osiguranju određenih osoba i objekata u Hercegbosanskoj županiji.

Ovom Uredbom određuju se osobe i objekti u Hercegbosanskoj županiji, koje se posebno osiguravaju i uređuje način njihovog osiguranja, kao i druga pitanja od značaja za osiguranje osoba i objekata. Također, na prijedlog ovog ministarstva usvojena je Uredba o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti policijskog komesara. Ovom uredbom uređuje se disciplinski postupak, povrede službene dužnosti i disciplinske sankcije, opća pravila disciplinskog postupka, tijela  za vođenje disciplinskog postupka, prvostupanjski  disciplinski postupak, drugostupanjski disciplinski postupak, izvršenje disciplinskih sankcija, kao i druga pitanja koja se odnose na disciplinski postupak i disciplinsku odgovornost policijskog komesara Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Vlada je na današnjoj sjednici  dala suglasnost Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za provedbu javne nabave udžbenika za učenike osnovnih škola od 1. do 5. razreda i realizaciji sredstava u vrijednosti od 467.360,00 KM koja su osigurana iz sredstava donacije na temelju Ugovora između Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije i Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, održavanja, sanacije i rekonstrukcije javnih cesta u 2024. godini.   Usvojena je i odluka  o davanju suglasnosti  Upravi za ceste Hercegbosanske županije za provedbu postupka javne nabave radova – zimsko održavanje cesta u zimskoj sezoni 2024./2025. godina u ukupnom iznosu od 690.000,00 KM, kao i Odluka o davanju suglasnosti za provedbu javne nabave radova – izvanredno održavanje i sanacija cesta (2024. godina) u ukupnom iznosu od 607.000,00 KM.

Tijekom sjednice usvojena je i Odluka  o davanju suglasnosti na Izmjenu programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 8, također, donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o nastavku provedbe  Programa malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji  putem subvencije kamate privatnim poduzećima i poduzetnicima u iznosu od 300.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Program podrške održavanju manifestacija u Hercegbosanskoj županiji u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Ovim Programom želi se obogatiti sadržaj postojećih ili novih manifestacija koje se održavaju u Hercegbosanskoj županiji, s ciljem promoviranja županije i privlačenja izletnika i turista.

Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka   o transferu sredstava Agenciji za privatizaciju za razdoblje travanj – prosinac 2024. godine u iznosu od 239.400,00 KM u svrhu financiranja rada ove institucije.

Donesena je i Odluka kojom se daje suglasnost Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih  Hercegbosanske županije na Program utroška sredstava na poziciji „Kapitalne potpore za zdravstvo” utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 2.595.000,00 KM .

Vlada je primila k znanju  Informaciju o dostavljanju tablica pregleda prioriteta za izradu Dokumenta okvirnog proračuna HBŽ za razdoblje 2025.-2027. godine

Jednoglasno je usvojena  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu postupka javne nabave opremanja fonetskog kabineta i realizaciju sredstava za istu namjenu u Srednjoj strukovnoj školi Tomislavgrad u ukupnom iznosu od 25.000,00 KM.

Tijekom sjednice na prijedlog ministra pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije Aleksandra Rodića Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti za realizaciju sredstava na poziciji 820000, Kapitalni izdaci, planiranih Proračunom Hercegbosanske županije  za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM. Nastavno na ovu Odluku Vlada je dala suglasnost za provedbu postupka javne nabave u Županijskom tužiteljstvu Livno. Također, donesena je  i Odluka o davanju suglasnosti za realizaciju sredstava na poziciji 821000, Kapitalni izdaci, planiranih Proračunom Hercegbosanske županije za 2024. godinu i Odluku za provedbu postupka javne nabave u Županijskom sudu Livno u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM. Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti za realizaciju sredstava na poziciji 820000, Kapitalni izdaci, planiranih Proračunom Hercegbosanske županije za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM za potrebe Općinskog suda u Livnu sa odjeljenjima u Tomislavgradu i Drvaru, kao i Odluku o davanju suglasnosti za provedbu postupka javne nabave u Općinskom sudu u Livnu.

Vlada je dala ovlast ministru pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije Aleksandru Rodiću za potpisivanje Sporazuma o međusobnim odnosima u implementaciji Zakona u državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji u proračunskoj 2024. godini.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije za provedbu javne nabave u Upravi za šumarstvo Hercegbosanske županije u svrhu nabavke šumarskih odora i obuće za terenske djelatnike ove uprave.

Na koncu sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 1.000.00 KM za DVD “Sveta Ana” iz Lištana, kao financijska potpora za organizaciju Dječje vatrogasne olimpijade. Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u istom iznosu Matici hrvatskoj u Kupresu kao financijska potpora za organizaciju tribine „Ligvinstika s povodom: Hrvatski jezik sutra“. Plesnom klubu „Paganini“ iz Livna odobrena su sredstva u iznosu od 4.000,00 KM kao financijska potpora za organizaciju tradicionalne smotre mažoretkinja.

Odlukom Vlade financijska sredstava u iznosu od 3.000,00 bit će dodijeljena  „Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Duvnu“ iz Tomislavgrada za organizaciju slave crkve Svetog Nikole Čudotvorca u Tomislavgradu. E. U „Vranduk“ iz Livna dodijeljena su sredstva Odlukom Vlade u ukupnom iznosu od 3.000,00 KM za izgradnju doma u selu Glinjevo. Na prijedlog Ministarstva gospodarstva danas je Vlada odobrila sredstva u iznosu od 3.000,00 KM u svrhu sponzoriranja Rock Fest Busija Glamoč 2024. godinu.

Vlada je na današnjoj sjednici  donijela Odluku o odobravanju financijska sredstva u iznosu od 10.080,00 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za sponzoriranje maturalnih večeri srednjih škola Hercegbosanske županije u školskoj 2023./2024. godini.