img_0839Na jučer održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je prijedlog Zakona o privatno-javnom partnerstvu. Ovim Zakonom, uz ostalo, određuje se pojam i predmet javno-privatnog partnerstva, definira javno tijelo, javni i privatni partner i drugi temeljni pojmovi, utvrđuje cilj i načela, određuje sadržaj ugovora i uređuju modeli javno-privatnog partnerstva u Hercegbosanskoj županiji. Ovaj prijedlog Zakona upućuje se u skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela Odluku o utrošku (raspodjeli) sredstava iz Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama –  vodoprivreda“ utvrđenim Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu. Sredstva za realizaciju Programa utvrđena su Proračunom Hercegbosanske županije za tekuću godinu u iznosu od 400.000,00 KM na poziciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije. Raspodjela sredstava iz ove odluke izvršena je sukladno Odluci Vlade Hercegbosanske županije o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama – vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu, te u skladu s rezultatima Javnog poziva. Na Javni poziv prijavljeno je 10 projekata iz svih općina Hercegbosanske županije. Pet projekata nije ispunjavalo uvjete i kriterije utvrđene u Javnom pozivu. Neutrošenih 34.160,00 KM bit će prenijeto u sljedeću godinu.

U prvom dijelu sjednice donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 51.000,00 KM Ministarstvu gospodarstva kao doprinos za razvojni program UN (UNDP) u implementaciji projekta „Zeleni ekonomski razvoj – institucionalizacija upravljanja energijom i Akcijski plan za energetsku efikasnost u BiH“. Sredstava iz ove Odluke planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu gospodarstva na ekonomskom kodu „Tekući transferi međunarodnim organizacijama – UNDP“.

Članovi Vlade na sjednici su razmatrali 14 prispjelih amandmana na Proračun Hercegbosanske županije za 2017. godinu zastupnika u Skupštini Hercegbosanske županije. Svi amandmani su odbijeni.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 19.572,67 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za pokriće rashoda po osnovu odluka o odobravanju naknada ispitnim povjerenstvima za polaganje ispita za vozače motornih vozila i odlukama o odobravanju naknade Povjerenstvu za nadzor nad radom autoškola za mjesece listopad i studeni tekuće godine. Sredstva iz ove Odluke odobravaju se iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu.

Tijekom sjednice Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije za naknadu štete u prostorijama Livanjske zajednice u Zagrebu. Sredstva iz ove Odluke bit će osigurana iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu na ekonomskom kodu „Ostali tekući transferi u inozemstvo“.

Vlada je donijela i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju Javnog natječaja.

Donesene su odluke o odobravanju naknade zamjenicima članova Povjerenstva za javne nabave Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za 2016. godinu i Odluka o odobravanju naknade stegovnom tužitelju i Stegovnom povjerenstvu za policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova za rujan i listopad 2016. godine.

U zadnjem dijelu sjednice Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 18.200,00 KM Srednjoj strukovnoj školi Tomislavgrad za financiranje radova na rekonstrukciji objekta škole. Sredstva iz ove Odluke odobravaju se iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za ovu godinu.
Na temelju donesene Odluke Crvenom križu Livno iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu odobrena su financijska sredstva u iznosu od 550,00 KM za provođenje postupka homologacije za donirana sanitetska vozila iz Južne Koreje.