img_0447Na jučer održanoj 48. sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i utvrdila nacrt Zakona o srednjom strukovnom obrazovanju i obuci u Hercegbosanskoj županiji koji će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Donesena je Odluka o odobravanju sredstava „Subvencije javnim poduzećima – radio postaje“ s područja Hercegbosanske županije u ukupnome iznosu od 25.000,00 KM. Sredstva su planirana u Proračunu Hercegbosanske županije za 2016. godinu.

Nakon razmatranja prijedloga donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odobravanju financijskih sredstava za nabavu opreme (naprtnjača) za gašenje požara za potrebe Stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM. Također je donesena Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odobravanju financijskih sredstava  za nabavu opreme za potrebe Udruge građana Gorske službe spašavanja Hercegbosanske županije u ukupnome iznosu od 20.000,00 KM. Sredstva su planirana u ovogodišnjem Proračunu Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije.

Tijekom sjednice donijeta je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 10.000,00 KM Dječjem vrtiću „Leptirići iz Glamoča kao financijska pomoć za rad ove ustanove. Sredstva iz ove Odluke bit će transferirana iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa na ekonomskom kodu „Potpore za kulturu“.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 2.000,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna za 2016. godinu za osiguranje prijevoza članova Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH, Županijskog odbora Hercegbosanske županije, na dragovoljno darivanje krvi u Županijsku bolnicu „fra Mihovila Sučića“ Livno.

U jednom dijelu sjednice donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u ukupnome iznosu od 6.500,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u svrhu isplate financijske pomoći za saniranje dijela štete nastale prilikom požara na objektu – štali u vlasništvu Rahme Velagića iz Golinjeva, općina Livno. Sredstva će se prebaciti iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu na ekonomski kod „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“ u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2016. godinu.

Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u svrhu isplate financijske pomoći za izgradnju objekta – štale za goveda u vlasništvu Ivana Ćurića iz Srđevića, općina Livno.  Sredstva iz ove Odluke će se prebaciti iz Tekuće pričuve na ekonomski kod „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“ za 2016. godinu.

Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 2.000,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u svrhu isplate financijskih sredstava za pomoć u uzgajanju povrtlarske kulture Damjanu Grahovcu iz Drvara.

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM kao financijska potpora za liječenje Žarka Kozomare.
Nakon razmatranja zahtjeva Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 2.000,00 KM Kulturno umjetničkom društvu „Sitan tanac“ iz Šujice za organiziranje tradicionalne smotre folklora. Sredstva iz ove Odluke transferirat će se iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa na ekonomski kod „Potpore za kulturu“.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u ukupnome iznosu od 6.000,00 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao financijska potpora kulturno umjetničkim društvima „Kamešnica“ , „Rudine“ i „Tribanj“  u organiziranju smotre izvornog folklora „Kad zapivam niz livanjsku stranu“. Sredstva iz ove Odluke isplatit će se s ekonomskog koda „Potpore za kulturu“  Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, te će biti sastavni dio programa utroška sredstava iz javnog poziva za sufinanciranje programa iz oblasti kulture za 2016. godinu.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava za članstvo u Institutu regija Europe u iznosu od 600,00  € Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije u svrhu plaćanja godišnjeg članstva u tom institutu. Nakon rasprave o ovoj točki Vlada je donijela Zaključak kojim se ovlašćuje ministar Poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ivica Brešić da u ime Vlade Hercegbosanske županije potpiše Ugovor o pristupanju Hercegbosanske županije u Institut regija Europe.

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve proračuna u ukupnom iznosu od 1.500,00 KM za sponzoriranje športsko-humanitarnog druženja IPA klubova u Kazagincu, općina Tomislavgrad.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je dala pozitivno Mišljenje na nacrt Ugovora između Vijeća ministara BiH i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u oblasti veterinarstva.

Vlada je dala i pozitivno Mišljenje na Memorandum o razumijevanju između BiH i Republike Indonezije o suradnji u oblasti poljoprivrede uz doneseni Zaključak da Vlada Hercegbosanske županije predlaže da se u članku 3. Memoranduma o razumijevanju, dodaju riječi: „da se u Radnu skupinu uključe i po jedan član iz županijskih ministarstava poljoprivrede“, te da se prije potpisivanja konačnog teksta Ugovora između BiH i Indonezije isti dostavi na uvid resornom ministarstvu Vlade Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku  o odobravanju  financijskih sredstva u iznosu od 3.000,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije kao financijska potpora za rad Zaklade za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije.

Tijekom sjednice Vlada je razmatrala prijedlog Zaključka o usvajanju Programa Javnih investicija Hercegbosanske županije 2017.-2019. godine. Program javnih investicija za to razdoblje odnosi se na ukupno kandidirane i tekuće projekte. Donijet je i Zaključak kojim se usvaja Program javnih investicija Hercegbosanske županije 2017.-2019. godine.

Na prijedlog Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije Tomislavgrad Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o raspodjeli stanova u zgradi stradalnika Domovinskog rata Centar II Livno. Prema toj Odluci članovima obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata općine Livno dodjeljuje se 15 stanova, a hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata općine Livno dodjeljuje se 13 stanova. Članovima obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja dodjela stanova u trajno vlasništvo izvršit će se po postojećoj listi prioriteta za dodjelu stana, a hrvatskim ratnim vojnim invalidima dodjela stanova u trajno vlasništvo izvršit će se temeljem Pravilnika o stambenom zbrinjavanju stradalnika Domovinskog rata koji će pripremiti Uprava za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije na koji suglasnost daje Vlada Hercegbosanske županije.