IMG_9974
Razmatrana je i radna verzija Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Hercegbosanskoj županiji. Radnu verziju Ministarstvo gospodarstva dostavit će općinama i općinskim službama Hercegbosanske županije koje bi trebale u roku od 15 dana dostaviti resornom Ministarstvu prijedloge, mišljenja i sugestije o toj radnoj verziji prednacrta.
Razmatran je prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa utroška sredstava Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za 2016. godinu. Poslije rasprave odobren je Program utroška sredstava Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije s elementima za 2016. godinu.

Donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava za potporu neprofitnim organizacijama-Obrtnička komora Hercegbosanske županije za razdoblje od 12. mjeseci 2016. godine. Tom odlukom odobren je prijenos financijskih sredstava u iznosu od 10.000,00 KM s pozicije „Potpore neprofitnim organizacijama-Obrtnička komora Hercegbosanske županije“ sukladno Planu aktivnosti Obrtničke komore Hercegbosanske županije za 2016. godinu.

Razmatran je prijedlog Odluke o usvajanju Programa potpore udrugama građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu. Donijeta je Odluka o usvajanju toga Programa, a sredstva za financiranje projekata planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu gospodarstva u iznosu od 40.000,00 KM. Sredstava iz ove Odluke raspodijelit će se na temelju Javnog poziva kojega će objaviti resorno Ministarstvo.

Vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za 2016. godinu-ekonomski kod 614311. Sredstva u iznosu od 70.000,00 KM predviđena su u Proračunu Hercegbosanske županije. Iz tog iznosa već je navedeno da je 10.000,00 KM dodijeljeno Obrtničkoj komori Hercegbosanske županije, a 40.000,00 KM udrugama građana. Preostali dio sredstava od 20.000,00 KM iz tog Programa bit će raspodijeljena naknadno prema Odluci Vlade Hercegbosanske županije.

Na današnjoj sjednici stavljen je izvan snage Zaključak sa zadnje sjednice Vlade Hercegbosanske županije broj:01-02-200-1/16 od 23. lipnja 2016. godine. Donesen je novi Zaključak kojim se zadužuju Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije da pripreme za sjednicu Vlade Hercegbosanske županije rješenja o imenovanju za osobe iz članka 10. stavak 1. točka a), Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju Javnog natječaja Vlade Hercegbosanske županije broj 01-02-327-1/14 (Narodne novine Hercegbosanske županije broj: 16/14), Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za osobe iz članka 10. stavak 1. točka a) sukladno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Tijekom sjednice Vlada je razmatrala zahtjev za sporazumnim dragovoljnim prestankom radnog odnosa i regulacijom radno-pravnog statusa direktora Uprave za šume Hercegbosanske županije, Nikole Babića, koji prelazi na drugo radno mjesto. Doneseno je Rješenje o prestanku radnog odnosa Nikole Babića koji od 1. srpnja 2016. godine odlazi na drugo radno mjesto.

Razmatrana su i usvojena Izvješća o radu povjerenstava za nadzor nad radom auto škola i Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za vozača motornih vozila i donesena je Odluka o naknadi za rad.

Vlada je usvojila Odluku o odobravanju financijskih sredstava Moto klubu „Grizzly“ iz Drvara u iznosu od 4.000,00 KM za organiziranje 8. Međunarodnog moto susreta „Motorijada Drvar 2016. godine“.