Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici nakon razmatranja utvrdila je Nacrt Zakona o muzejima Hercegbosanske županije koji će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Razmatran je i utvrđen Nacrt Zakona o radu Hercegbosanske županije s tim da se uvrste sve primjedbe i sugestije sa sjednice Vlade. Utvrđeni Nacrt bit će upućen na daljnje postupanje u Skupštinu Hercegbosanske županije.

Vlada je razmatrala i prijedlog Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće. Nakon rasprave zaključeno  je kako je Uredba dobar osnov uz dopunu s prijedlozima i ona će biti ponovo razmatrana na sjednici Vlade.

Donesena je Odluka kojom se opunomoćuje ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, Vasilija Broćeta za potpisivanje sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i uposlenih u oblasti zdravstva na području Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 4/07) do okončanja procedure zaključenja i stupanja na snagu novog Kolektivnog ugovora.

Vlada je na sjednici razmatrala pregovaračke okvire za pregovore sa Sindikatom djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije oko Kolektivnog ugovora u koji je uključen i Pregovarački tim Vlade Hercegbosanske županije.

Vlada je nakon rasprave zadužila Pregovarački tim da što žurnije održi sastanak sa Sindikatom djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije i da o tome izvijesti Vladu.

Donesene su odluke o prihvaćanju izvješća o realizaciji Programa potpore za predlaganje projekata i programa u oblasti športa i kulture za 2016. godinu.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o isplati regresa – naknade za korištenje godišnjeg odmora za 2017. godinu po 415 KM za svakog korisnika Proračuna Hercegbosanske županije. Za ovu redovitu naknadu osigurana su sredstva u Proračunu Hercegbosanske županije.

Na sjednici donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije u iznosu od 4.800,00 KM za daljnje liječenje Žarka Bošnjaka policajca iz Drvara koji je teško ranjen za vrijeme sprječavanja oružane pljačke banke u Drvaru.