IMG_9888Vlada Hercegbosanske županije na jučer održanoj sjednici razmatrala je i primila na znanje Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2015. godinu. Izvješće će biti upućeno u skupštinsku proceduru na dobivanje suglasnosti. Donesen je Zaključak kojim se zadužuje Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije da pripremi obrasce za plan rada i izvršenje rada za zdravstvene ustanove po mjesecima i u tu svrhu angažira vlastite kapacitete i vanjsku reviziju rada rečenih ustanova.

Poslije razmatranja Program rada Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2016. godinu primljen je na znanje i bit će sastavni dio Programa rada Vlade za 2016. godinu.

Na sjednici Vlada je dala potporu nacrtu Zakona o izmjeni Zakona o ovršnom postupku Federacije BiH.

Razmatran je Plan i program rada Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije za tekuću godinu koji će biti sastavni dio Programa rada Vlade za 2016. godinu.

Razmatran je Plan i program rada Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za 2016. godinu. I ovaj Plan i program bit će sastavni dio Programa rada Vlade za 2016. godinu.

Vlada je usvojila prijedlog Odluke o potpori Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad. Na temelju te Odluke odobrena su financijska sredstva u iznosu od 150.000,00 KM koja će se transferirati na sljedeći način:
– Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno 120.000,00 KM za dvanaest mjeseci proračunske  2016. godine, mjesečno 10.000,00 KM, te
– Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad 30.000,00 KM za dvanaest mjeseci proračunske  2016. godine, mjesečno 2.500,00 KM.
Sredstava iz ove Odluke transferirat će se iz „Potpore za muzeje“ u Proračunu Hercegbosanske županije za 2016. godinu.

Donesena je i Odluka o dodjeli sportsko-gospodarskih lovišta u zakup na području Hercegbosanske županije. Na temelju raspisanog Javnog poziva za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup na području Hercegbosanske županije kojega je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije 14. ožujka 2016. godine, pet lovačkih udruga dobilo je sportsko-gospodarska lovišta u zakup na 10 lovnih godina. Četiri su prijave lovačkih udruga odbačene jer nisu ispunjavale kriterije iz Javnog poziva, dok su dvije ponude lovačkih udruga odbačene zbog niske ponuđene cijene zakupnine.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o usvajanju Programa „Beneficije za socijalnu zaštitu“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 27.000,00 KM za zdravstveno osiguranje učenika i studenata od 6-26 godine životne dobi koji ni po kojem osnovu nemaju obvezno zdravstveno osiguranje.

Donijeta je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu s kriterijima raspodjele. Sredstava za sufinanciranje projekata iz ove Odluke iznose 30.000,00 KM i planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenje i zaštite okoliša.

Vlada je razmatrala i zaključke s konzultacija s predstavnicima županija o Granskom kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u organima državne uprave, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH i osnova pregovaračke pozicije za pregovore o tom kolektivnom ugovoru. Donijet je Zaključak na sjednici kojim se zadužuje Ministarstvo pravosuđa i uprave da stupi u kontakt s općinama Hercegbosanske županije te da iste informira sa zaključcima s konzultacija s predstavnicima županija o Granskom kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u organima javne uprave, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH i pozove navedene općine da se izjasne hoće li ovlastiti ministra da može u njihovo ime pregovarati i ukoliko hoće da navedu pod kojim uvjetima.

Vlada je primila na znanje Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava općinama za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2015./2016. godinu. Nakon rebalansa Proračuna predviđeni iznos za tu namjenu je umanjen za 50.000,00 KM tako da je po tom osnovu svim općinama u Hercegbosanskoj županiji uplaćeno ukupno 400.000,00 KM.

Vlada je primila na znanje Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava „Potpora-besplatni udžbenici“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije u 2015. godini u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije. Ukupno je za tu namjenu izdvojeno 47.500,00 KM.

Razmatrano je i Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije. Poslije rebalansa Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu kojim je iznos kapitalnih potpora osnovnim školama umanjen za 7.500,00 KM ukupne potpore osnovnim školama za prošlu godinu iznose 22.500,00 KM.