IMG_9095Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog Vijeća Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije na razdoblje od 3 mjeseca.

Članovi Vlade danas su razmatrali Prednacrt Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon temeljite rasprave Vlada je jednoglasno donijela Zaključak kojim zadužuje  Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije da formira Stručno povjerenstvo za izradu primjedbi i sugestija na Prednacrt Zakona o šumama Federacije BiH. Tako urađena informacija bit će upućena u Skupštinu Hercegbosanske županije. Isto tako donesen je i Zaključak da se za jednu od sljedećih sjednica uradi informacija o stanju sustava šumarstva u Hercegbosanskoj županiji.

Donijete su i odluke o odobravanju financijskih sredstava NK „Troglav 1918“ Livno u iznosu od 6.000,00 KM i Samostanu – duhovnom centru „Karmel“ sv. Ilije“ Zidine u iznosu od 5.000,00 KM. Dodijeljena sredstava biti će sastavni dio Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera za kulturu i šport za 2016. godinu.

Razmatrano je i usvojeno Izvješće o radu, te donesena Odluka o odobravanju naknade Ispitnom povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila za mjesec ožujak 2016. godine.

Razmatrano je Izvješće o radu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije za 2015. godinu. Izvješće je primljeno na znanje i biti će sastavni dio Izvješća o radu Vlada za 2015. godinu, koje će biti upućeno u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.