Na današnjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite i izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih cesta u 2017. godini s tim da se u predloženi Plan i program ugrade predložene izmjene na sjednici Vlade.

Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada koji će biti upućen u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja Vlada je primila na znanje Zakon o radu Hercegbosanske županije s tim da se sve sugestije i prijedlozi uvrste u prednacrt koji će biti ponovno razmatran na sjednici Vlade Hercegbosanske županije.
Vlada je donijela odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele i Pravilnika o utvrđivanju uvjeta za provođenje Javnog poziva odlučivanja o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenja namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Sredstava za sufinanciranje projekata iznose 500.000,00 KM, a Javni poziv će raspisati Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja Kolektivnog ugovora za uposlenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije donesen je Zaključak da je ovaj Kolektivni ugovor dobra osnova za daljnje pregovore MUP-a Hercegbosanske županije i Sindikata djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije.

Na sjednici Vlada je donijela odluke o odobravanju financijskih sredstava Župi Presvetog Srca Isusova u Kongori za proslavu 100 godina župe, Župi Vidoši za organiziranje športsko-kulturnog ljeta, Hrvatskom katoličkom mjesečniku „Naša ognjišta“ iz Tomislavgrada za funkcioniranje lista, HNK „Tomislav“ za organiziranje „Općinske nogometne lige“ Tomislavgrad, MNK „Seljak“ za organiziranje Otvorenog nogometnog prvenstva Livna, KUD-u „Kamešnica“ za organizaciju smotre folklora, Udruzi građana „Jezerac“ za organizaciju humanitarnog turnira i dječjim vrtićima u Glamoču i Drvaru za pomoć u radu i otvorenju vrtića.