Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici donijela je Rješenje kojim se za vršitelja dužnosti tajnika Vlade Hercegbosanske županije imenuje Tatjana Čečura dipl. iur. najduže do okončanja natječajne procedure za izbor i imenovanje tajnika Vlade Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Doma zdravlja Kupres za imenovanje dr. Ivice Čička za ravnatelja Doma zdravlja Kupres u trajanju od 4 godine.

Na sjednici donesena je i Odluka kojom se odobravaju sredstava za Agenciju za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2018. godinu u iznosu od 240.000,00 KM u svrhu osiguranja redovitog poslovanja. Sredstva iz ove Odluke transferirat će se iz Proračuna Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije  s ekonomskog konta Potpora neprofitnim organizacijama-Agencija za privatizaciju.

Vlada je donijela i Odluku o subvencioniranju linija javnog prijevoza za 2018. godinu kojom se odobrava subvencioniranje troškova prijevoza putnika na putnim pravcima javnog prijevoza Drvar-Bosansko Grahovo-Livno u oba smjera i Glamoč-Livno u oba smjera od 50% redovite cijene prijevoza. Sredstva za financiranje troškova prijevoza iz ove Odluke u iznosu od 36.000,00 KM planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu gospodarstva na ekonomskom kodu „ Ostale potpore-prijevoz“.

Tijekom sjednice donijeta je Odluka o usvajanju sveobuhvatnih odgovora na upitnik Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu.