Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici donijela je Rješenje kojim se imenuju pregovarači za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora u ime Hercegbosanske županije.

Donesena su i rješenja o imenovanju pregovaračkih timova Vlade Hercegbosanske županije za usklađivanje kolektivnih ugovora i donošenja novih kolektivnih ugovora za djelatnost policije,  djelatnost zdravstva i za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Izvješće o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva primljeno je na znanje i bit će upućeno u skupštinsku proceduru.

Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama u Hercegbosanskoj županiji koji će također biti upućen u proceduru skupštine Hercegbosanske županije.

Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava za 2017. godinu Upravi za pitanja branitelja HVO-a Hercegbosanske županije.

Prijedlog Odluke o usvajanju programa utroška sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele i prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za provođenje Javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika raspodjele sredstava i praćenja namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH primljeno je na znanje uz stav da Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije sve sugestije i prijedloge uvrsti za narednu sjednicu Vlade Hercegbosanske županije.

Tijekom sjednice donijeta je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Ostale potpore pojedincima – pripravnici utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu, rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u iznosu od 1.030.000,00 KM i planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za tekuću godinu za isplatu plaća i naknada za pripravnike.

Vlada je razmatrala i primila na znanje Izvješće Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije o utrošenim sredstvima Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno i Franjevačkog muzeja „fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2016. godinu kojima su na temelju danas donesene Odluke odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM koja će se transferirati na način da Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno pripada 120.000,00 KM te Franjevačkom muzeju „fra Jozo Križić“ Tomislavgrad pripada 30.000,00 KM za 12 mjeseci proračunske 2017. godine.

Donijeta je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpore – besplatni udžbenici“ za učenike prvih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u školskoj 2017./2018. godini utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 42.200,00 KM.

Nakon razmatranja prijedloga donesena je Odluka o držanju pčela.

Tihomiru Kasalu na temelju donesene Odluke odobrena su financijska sredstva u iznosu od 3.200,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu vlasniku 16 ovaca oboljelih od bruceloze koja su neškodljivo uklonjena zbog provođenja mjera utvrđenih Rješenjem glavnog Federalnog veterinarskog inspektora, dok je 3.400,00 KM donesenom Odlukom odobreno financijskih sredstava Kazimiru Kasalu iz Tekuće pričuve Hercegbosanske županije za 2017. godine vlasniku 17 ovaca također oboljelih od bruceloze koja su neškodljivo uklonjena također Rješenjem glavnog Federalnog veterinarskog inspektora.

Vlada je donijela i Odluku o pokretanju postupka zajedničke Javne nabave koji će se provesti sukladno Zakonu o Javnim nabavama BiH za nabavu: loživa ulja, tiskanica, obrazaca, djelovodnika, tiskanog materijala, tonera, punjenja za printere i aparata za kopiranje. U tom kontekstu donesena je i Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu zajedničkih Javnih nabava, roba za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije u 2017. i 2018. godini. Za provedbu postupka zajedničke Javne nabave s Međunarodnim vrijednosnim razredom – goriva za motorna vozila imenovano je Povjerenstvo na temelju donesene Odluke.