Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije odbacuje Zaključke Županijskog vijeća za lovstvo broj: 01-05/2014, donesene na sastanku održanom dana 27. svibnja 2014. godine, kao zakonski neutemeljene.

Ujedno ovim putem pozivamo dosadašnje korisnike lovišta s područja Hercegbosanske županije da poštuju pozitivne zakonske propise, te najkasnije do 30. lipnja 2014. godine izvrše obveze propisane Pravilnikom o davanju lovišta na privremeno korištenje i visini naknade za korištenje lovištima, u protivnom ovo Ministarstvo će sukladno istom dodijeliti predmetna lovišta drugim pravnim osobama.