Na sjednici održanoj 1. listopada 2021. godine Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekata iz Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama – vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom  Hercegbosanske županije za 2021. godinu, kojom se utvrđuje raspodjela sredstava za sufinanciranje projekata jedinica lokalne samouprave s područja HBŽ iz oblasti vodoprivrede u ukupnom iznosu od 776.792,28 KM.

Navedena sredstva bit će raspodijeljena sukladno Programu utroška sredstava kapitalnih transfera „Kapitalne potpore općinama – vodoprivreda“ i na temelju provedenog Javnog poziva za sufinanciranje projekata iz oblasti vodoprivrede koji je objavljen 23. kolovoza 2021. godine na službenoj Web stranici Vlade HBŽ.

Raspodjela sredstava izvršit će se na sljedeći način:                    –

  1. Općina Bosansko Grahovo – Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže I faza 7.440,00 KM
  2. Općina Kupres – Rekonstrukcija vodocrpilišta „Točak“ s izgradnjom vodospreme 73.040,00 KM
  3. Općina Tomislavgrad – Izgradnja kanalizacije u naselju Bobara 200.000,00 KM i izgradnja kanalizacije u ulici Potkolje 103.600,00 KM
  4. Grad Livno – Izrada propusta i odvodnih kanala 37.772,28 KM i sekundarna vodovodna mreža za naselje Ljubunčić 312.300,00 KM
  5. Općina Drvar – Rekonstrukcija vodovodne mreže u Drvaru –dio distribucijske vodovodne mreže od rezervoara (kroz glavnu ulicu) do semafora 42.640,00 KM.

S korisnicima sredstava ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije će, najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke zaključiti pojedinačne ugovore kojima će se između ostaloga utvrditi uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekata, način plaćanja i kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obveze.