Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije obavještava sve roditelje koji su prijavili djecu na Javni oglas za prijem i upis djece u okviru realiziranja projekta predškolskog odgoja financiranog iz UN – ovog fonda za ljudsku sigurnost da će navedeni Projekt započeti u ponedjeljak, 3. studenog 2014. godine. Pozivamo roditelje da prema mjestu prebivališta djecu dovedu navedenog dana u 11: 00 sati na slijedeće lokacije:

 

1. Dječji vrtić „Pčelice“ Livno,

Škola u Orguzu,

Škola u Podhumu,

Škola u Zabrišću,

Škola u Vidošima.

 

2. Dječji vrtić Tomislavgrad,

 Škola u Kongori,

 Škola u Šujici.

 

3. OŠ „Fra Miroslava Džaje“ Kupres,

 

4. OŠ „Grahovo“ Bosansko Grahovo,

 

5. OŠ „Drvar“ Drvar.

    Ovim putem Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije želi napomenuti da je odabir gore navedenih lokacija bio broj upisane djece prema mjestu prebivališta, tako da u onim mjestima u kojima nije bilo dovoljno prijava nisu mogle biti formirane odgojno – obrazovne skupine.