Temeljem Odluke Vlade Hercegbosanske županije o dodjeli poticajnih sredstava gospodarskim društvima broj: 01-02-83-1/13 od 27.06.2013. godine, Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije poziva sva gospodarska društva Drvno-prerađivačke industrije sa područja Hercegbosanske županije, koji su i koji će do 01.08.2013. godine kod nadležnih organa, tijela institucija F BiH ishoditi službenu certifikaciju, da se obrate u pismenoj formi Ministarstvu gospodarstva sa Zahtjevom i ovjerenom preslikom certifikata i uplatnice.

Pravovremene Zahtjeve sa priloženim certifikatom i uplatnicom Ministarstvo će priznati kao trošak certificiranja i izvršiti plaćanja u istim iznosima.