Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ obavještava zainteresirane da se poništava dio Javnog poziva za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za gospodarska lovišta na području Hercegbosanske županije, objavljenom dana 8. rujna 2021. godine na Internet stranici Vlade Hercegbosanske županije https://www.vladahbz.com/javni-pozivi/ i dana 9. rujna 2021. godine u dnevnim listovima: Večernjem listu BiH i Dnevnom listu Mostar, u dijelu koji se odnosi na dodjelu u koncesiju gospodarskog lovišta Šator, navedenog u točki 1. Javnog poziva u tablici pod rednim brojem 3.