Već nekoliko tjedana u OŠ „Fra Lovro Karaula” u Livnu traju radovi na obnovi sanitarnih čvorova i sanaciji grijanja.

Suradnjom Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, osnivača osnovnih škola – Grada Livna te Uprave ove osnovne škole bit će riješen i ovaj dugogodišnji problem čime će se stvoriti bolji uvjeti rada za učenike i djelatnike ove škole.

Budući da spomenuti radovi neće biti završeni do početka nove nastavne godine, ovim putem, a u dogovoru s Ministarstvom i Osnivačem, obavještavamo sve učenike, roditelje i djelatnike da se odgađa početak nastave u Matičnoj školi. O početku nastave bit ćete navrijeme obaviješteni.

Nastava u svim područnim školama OŠ „Fra Lovro Karaula” počinje kako je i planirano, 3. rujna 2018.

Molimo učenike, roditelje i djelatnike za razumijevanje.