Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je Javni poziv za
odabir korisnika sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i
fondovima – Akcijski plan Strategije okoliša za 2024. godinu.
Dio sredstava u iznosu 550.000,00 KM raspodjeljuju se za Program
“Sanacija i uklanjanje divljih odlagališta otpada koja se nalaze u Federaciji BiH”.
Tekst Javnog poziva i ostale potrebne dokumente možete preuzeti na linku :

https://www.fmoit.gov.ba/bs/novosti/vijesti/transfer-2024-okolis